Portfolio

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piasecznie

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach Centrum Kultury w Piasecznie od 2007 roku. Przez 10 lat funkcjonowania UTW zyskiwał nowych słuchaczy i obecnie liczy ok 140 osób.
Klub Seniora "Jastrzębie" 55+

Klub Seniora „Jastrzębie” 55+

Klub Seniora we wsi Jastrzębie działa od trzech lat. Pod patronatem MOPS. Zrzesza mieszkańców wsi Jastrzębie, którzy ukończyli 55 rok życia.

Klub Seniora „Złota jesień” w Zalesiu Górnym

Klub Seniora w Zalesiu Górnym, powstał w roku 2008 ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie programu CAL.
Klub Seniora w Złotokłosie

Klub Seniora w Złotokłosie

Klub działa od 2009 r. i liczy 45 osób. Siedzibą KS jest budynek OSP w Złotokłosie.
Organizacje seniorów w Gminie Piaseczno

Klub Seniora w Woli Gołkowskiej

Klub Seniora w Woli Gołkowskiej powstał z inicjatywy mieszkańców. Działa od maja 2017 roku. Celem klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu ludzi w podeszłym wieku i wzajemne wspieranie się.

Klub Seniora Józefosław

Klub Seniora dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa działa od dwóch lat i zrzesza aktualnie 60 osób.
Klub Seniora Żabieniec

Klub Seniora Żabieniec

Klub Seniora w Żabieńcu tworzy się w celu integracji i aktywizacji środowiska emerytów i rencistów, mieszkańców Żabieńca.

Klub Seniora „Gołków”

Klub powstał z inicjatywy mieszkańców trzech miejscowości: Piaseczno-Gołków, Kamionki i Bobrowca, obecnie liczy 51 osób.
Fundacja Żyj Aktywnie po 50-tce

Fundacja Żyj Aktywnie po 50-tce

Zadaniem Fundacji jest aktywizacja osób starszych w wielu obszarach życia: intelektualnym, kulturalnym, sportowym, prozdrowotnym oraz społecznym.
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piasecznie

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piasecznie organizuje comiesięczne spotkania członkowskie przy herbatce, występach pogadankach na tematy interesujące seniorów.