Piaseczyńscy seniorzy dla WOŚP

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wielokrotnie kwestowała na rzecz seniorów. W tym roku piaseczyński sztab kładzie nacisk na aktywność wolontariatu seniorów. Wielki 28. finał WOŚP odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Na chętnych seniorów uruchomiono specjalny punkt informacyjny znajdujący się w budynku przy Zakątku Kultury (skwer między Urzędem Gminy a Przystankiem Kultura przy ul. Kościuszki […]

Oszuści znów w natarciu – Gmina Piaseczno i Policja ostrzegają

Gmina Piaseczno i Komenda Powiatowa Policji ostrzega: ponowne wzmożenie osób podających się za funkcjonariuszy policji, CBŚ oraz za członków rodzin seniorów. Ich celem jest wyłudzenie pieniędzy od osób starszych. Gmina Piaseczno regularnie współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie regularnie organizując spotkania i szkolenia z mieszkańcami w klubach seniora, organizacjach senioralnych, UTW, w sołectwach. Należy […]

Przemoc wobec seniorów – wykład otwarty UTW

Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury w Piasecznie, zaprasza na  wykład otwarty na temat przemocy wobec osób starszych. Podczas wykładu poruszane będą tematy ageizmu, radzenia sobie z zachowaniami przemocowymi, a także prawne aspekty przemocy. W trakcie wykładu będzie można zadać pytanie do psychologa oraz do prawnika i podyskutować na wybrane tematy w gronie uczestników i wykładowców. […]

Strategia polityki senioralnej – seniorzy maja głos

2 października Gmina Piaseczno podpisała umowę na przygotowanie dokumentu Strategia Polityki Senioralnej na l. 2020-2025. W polityce senioralnej chodzi o to, aby w wielu obszarach wypracować rozwiązania, które trafnie i efektywnie zaspokoją potrzeby osób starszych – mówi Hanna Kułakowska – Michalak Burmistrz Piaseczna – jestem przekonana, że już sama praca nad dokumentem przyniesie konstruktywne wnioski […]