DODATKOWY NABÓR: samoobrona z ćwiczeniami

Ogłaszamy dodatkowy nabór na zajęcia zajęcia z samoobrony z elementami gimnastyki dla osób 50+ Gmina Piaseczno we współpracy z UKS Szogun Piaseczno uruchomiła zajęcia z samoobrony z elementami gimnastyki dla osób 50+. Od 16 lutego Gmina Piaseczno uruchamia nieodpłatne zacięcia z samoobrony dla osób 50+ z elementami gimnastyki prozdrowotnej prowadzone przez UKS Szogun Piaseczno. Zajęcia będą […]

Warsztaty z wykorzystaniem kombinezonu geriatrycznego

10 maja 2019 roku w ramach ogólnopolskiej akcji “Zrozumieć starość” na terenie urzędu odbyły się warsztaty z wykorzystaniem kombinezonu geriatrycznego, które zrealizowała Fundacja ZACZYN. Społeczeństwa europejskie dotyka kryzys demograficzny – mniej urodzeń, wydłużenie życia – powoduje wzrost liczby osób po 60 roku życia. Również w Piasecznie odsetek osób 60+ wśród lokalnej społeczności rośnie coraz szybciej i […]

Piaseczyński UTW w ogólnopolskiej sieci

30 kwietnia piaseczyński Uniwersytet Trzeciego wieku przystąpił do prestiżowej sieci „Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. OPUTW jest platformą zrzeszającą uniwersytety trzeciego wieku i działa na rzecz wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie krzewienia oświaty, profilaktyki i ochrony zdrowia,  pomocy społecznej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony praw człowieka i praw obywatelskich, ochrony […]

Petycja seniorów do NFZ

Piaseczyńska Rada Seniorów  złożyła petycję z podpisami ponad 1400 mieszkańców Gminy Piaseczno o zwiększenie środków na lekarzy specjalistów i tym samym skróceniu kolejek. Pacjenci a zwłaszcza seniorzy uskarżają się na długi czas oczekiwania na konsultację u lekarz specjalistów w lokalnych przychodniach. Piaseczyńska Rada Seniorów – przedstawiciel senioralnego środowiska wobec władz –  spotkała się z dyrekcją […]