Kurs komputerowy – ostatnie miejsca

Szkolenia komputerowe dla mieszkańców z dofinansowaniem – przedłużamy rekrutację do 12 stycznia!  WOLNE MIEJSCA w Bibliotece Głównej w Piasecznie oraz Głoskowie!  Gmina Piaseczno otrzymała grant na projekt pn.  „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy […]

Aktualności Miejskiego Klubu Seniora

Aktualne wydarzenia w Miejskim Klubie Seniora oraz ogłoszenia umieszczane są w zakładce „Miejski Klub Seniora” Miejski Klub Seniora – podobnie jak inne organizacje senioralne – prowadzi swoją zakładkę na portalu www.senioralne.piaseczno.eu. Ścieżka wejścia – należy kliknąć w zakładkę u góry strony „Organizacje” a następnie kliknąć w „Miejski Klub Seniora”.

Obsługa tabletu – spotkania dla seniorów

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno oprócz zajęć komputerowych od listopada zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania „Podstawy obsługi tabletu dla seniorów”. Zapisy: – osobiście w Bibliotece Głównej w Oddziale dla dorosłych – telefonicznie pod numerem 22 756 73 58 – e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl

Miejski Klub Seniora otwarty!

Na mapie Piaseczna pojawiło się kolejne, bardzo ważne miejsce.  8 października odbyło się bowiem oficjalne otwarcie Miejskiego Klubu Seniora, czyli miejsca integracji osób starszych. To pierwszy, ale nie ostatni klub seniora w mieście – mówił inicjator i lider projektu powstania klubu seniora Krzysztof Kasprzycki Do tej pory 8 klubów seniora funkcjonowało w miejscowościach gminy, ale […]