Bezpieczny i Aktywny Senior

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od grudnia 2016 roku realizuje kampanię informacyjną pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Pierwszym z obszarów kampanii jest bezpieczeństwo seniorów. Działania podejmowane w tym zakresie są podstawowym elementem polityki społecznej wobec osób starszych, bez którego nie jest możliwe osiągnięcie jej pozostałych celów. Założeniem kampanii w przedmiotowym obszarze jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych oraz promocję zdrowego stylu życia.

Drugim obszarem jest szeroko rozumiana aktywność – zawodowa, społeczna, edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna. Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się samodzielności osób starszych. Celem kampanii w obszarze aktywności jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów, na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” została zainaugurowana konferencją w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 15 grudnia 2016 roku. W ramach pierwszego etapu kampanii podjęta została tematyka wyboru bezpiecznej placówki całodobowego pobytu. Przygotowany został film informacyjny, ulotki oraz informator. Podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a partnerami: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Pocztą Polską S.A., a także Telewizją Polską S.A. Materiały zostały przekazane wszystkim Urzędom Wojewódzkim oraz partnerom w celu dalszej dystrybucji.

Drugi etap kampanii, pt. Bezpieczny senior w swoim miejscu zamieszkania, dotyczy zagwarantowania bezpieczeństwa osobom starszych w ich domach i mieszkaniach celem uwrażliwiania społeczeństwa na rosnący problem oszustw wobec tej grupy wiekowej.
W związku z powyższym, w czerwcu br. do współpracy w ramach kampanii zaproszony został Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Kampania społeczna pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” w sposób kompleksowy porusza najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych za pomocą regularnie przygotowywanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych o jak najszerszym spektrum odbioru. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza współpracować z szeroką liczbą partnerów, aby przygotowywane materiały posiadały jak najwyższą wartość merytoryczną oraz aby trafiały bezpośrednio do odbiorców.

 

Materiały do pobrania

 

 

 

 

1 komentuj
  1. Agata
    Agata napisał:

    Aktywizacja seniorów jest ogromnie ważna w naszym społeczeństwie, dlatego warto wspierać osoby po 50-tym roku życia w ich aktywnym życiu edziadkowie.pl

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *