Wpisy autorstwa Rada Seniorów

Protokoły z posiedzeń Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Kliknij na jeden z poniższych tytułów aby zapoznać się lub ściągnąć interesujący dokument :  Protokół z XV posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dn. 4 lutego 2020 r. Protokół z XIII posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dn. 26.06.2019 r. Protokół z XI posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dn. 27.02.2019 r. Protokół z IX posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów z […]

Skład Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Przewodnicząca Lucyna Domańska-Włodarczyk Fundacja Żyj Aktywnie po 50 Zastępca Przewodniczącego Papaj Bożenna Uniwersytet Trzeciego Wieku Roman Paszkowski Klub Seniora Jastrzębie Zawadzki Andrzej Związek Emerytów i Rencistów Chyb Barbara Klub Seniora Józefosław Czernicka Dorota Fundacja Żyj Aktywnie po 50 Ernest Maria Klub Seniora Gołków Jakubowska Krystyna Uniwersytet Trzeciego Wieku Janusz Anna Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej Lis […]

O Radzie Seniorów

Podstawy działania Piaseczyńska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską w Piasecznie w dniu 22 marca 2017 r. uchwałą nr 918/XXXII/2018. Nowelizacja z listopada 2013 roku ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wprowadziła art.. 5c, który zakłada możliwość powoływania gminnych rad seniorów. Art. 1 ustawy mówi, że  „Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej […]

Pudełko życia

Nowa inicjatywa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno o nazwie „pudełko życia” ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców gminy. Skierowana jest do osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, seniorów 65+.

Bezpieczny i Aktywny Senior

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od grudnia 2016 roku realizuje kampanię informacyjną pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Pomoc psychologiczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie oferuje bezpłatną pomoc w następujących formach: konsultacji psychologicznych, porad psychologicznych, psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, psychoterapii małżeńskiej/par, psychoterapii rodzinnej.

Pomoc prawna

Mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą korzystać z darmowych porad prawnych, udzielanych przez radcę prawnego Pana Marcina Wojcińskiego. Porady udzielane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piasecznie, w każdą środę w godz. 9.00 – 13.00.