Wprowadzone przez Rada Seniorów

Protokoły z posiedzeń Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Kliknij na jeden z poniższych tytułów aby zapoznać się lub ściągnąć interesujący dokument :  Protokół z XV posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dn. 4 lutego 2020 r. Protokół z XIII posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dn. 26.06.2019 r. Protokół z XI posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dn. 27.02.2019 r. Protokół z IX posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów z […]

Media o nas

Poniżej wycinki prasowe z informacjami o Piaseczyńskiej Radzie seniorów. Aby przeczytać dany artykuł kliknij w jego obrazek.

Skład Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Prezydium  Przewodnicząca Jadwiga Zwierzyńska Wiceprzewodnicząca Rena Banachowicz Sekretarz Elżbieta Babkiewicz   Babkiewicz Elżbieta Kobiety Ziemi Piaseczyńskiej Balcerowicz-Pleczko Jolanta KS Jastrzębie Banachowicz Rena Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna Bryła Wanda KS Józefosław Chyb Barbara KS Józefosław Grąbczewska Grażyna Uniwersytet Trzeciego Wieku Grodzka Barbara KS Wola Gołkowska Jakowiecka Henryka Związek Kombatantów Janiszewska-Korulczyk Teresa KS Gołków Janusz Anna Kobiety Ziemi […]

O Radzie Seniorów i Statut

Podstawy działania Piaseczyńska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską w Piasecznie w dniu 22 marca 2017 r. uchwałą nr 918/XXXII/2018. Nowelizacja z listopada 2013 roku ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wprowadziła art.. 5c, który zakłada możliwość powoływania gminnych rad seniorów. Art. 1 ustawy mówi, że  „Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej […]

Pudełko życia

Nowa inicjatywa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno o nazwie „pudełko życia” ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców gminy. Skierowana jest do osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, seniorów 65+.

Bezpieczny i Aktywny Senior

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od grudnia 2016 roku realizuje kampanię informacyjną pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Pomoc psychologiczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie oferuje bezpłatną pomoc w następujących formach: konsultacji psychologicznych, porad psychologicznych, psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, psychoterapii małżeńskiej/par, psychoterapii rodzinnej.

Pomoc prawna

Mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą korzystać z darmowych porad prawnych, udzielanych przez radcę prawnego Pana Marcina Wojcińskiego. Porady udzielane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piasecznie, w każdą środę w godz. 9.00 – 13.00.