Organizacje seniorów w Gminie Piaseczno

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie oferuje bezpłatną pomoc w następujących formach:

 • konsultacji psychologicznych;
 • porad psychologicznych;
 • psychoterapii indywidualnej osób dorosłych;
 • psychoterapii małżeńskiej/par;
 • psychoterapii rodzinnej.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wcześniejszego umówienia się pod numerami telefonów: 22 756 72 63, 22 750 33 08.

 Jak wygląda praca psychologa w pomocy społecznej?
Praca psychologa na  pierwszy rzut oka wydaje się specyficzna, ze względu na to, że prowadzona jest nie tylko w gabinecie, ale gdy jest potrzeba – i u klienta w domu. Często psycholog, żeby pomóc w kryzysie – wchodzi do rodziny i pracuje w domu, z (całą) rodziną w przezwyciężeniu jej problemów, gdyż niejednokrotnie bez tej interwencji niemożliwe jest rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji człowieka. Tym głównie różni się od pracy psychologa w innych placówkach, takich jak szkoła, poradnia czy szpital.
Nie byłoby to jednak często możliwe bez współpracy z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny, gdyż wiele osób korzystających z pomocy socjalnej po prostu do psychologa nie poszłoby, czy to z obawy przed stygmatyzacją, czy też z obawy przed przyznaniem się do tego, jak bardzo są bezradni wobec sytuacji i jak bardzo jest ona nieznośna psychicznie.
Nie sposób jednak odpowiedzieć na czym polega praca psychologa bez wskazania charakteru problemów osób zgłaszających się do pomocy społecznej, takich jak: trudna sytuacja psychologiczna, finansowa, rodzinna, zdrowotna, społeczna i/lub zawodowa. Chodzi, bowiem o to, że mamy do czynienia z ludźmi w obliczu zagrożenia, obciążonych jakąś tragedią lub dramatem życiowym, w desperacji, w poczuciu klęski lub załamania się, wyczerpania.
Często słyszymy, jak psycholodzy wysyłani są do osób będących ofiarami katastrof lub klęsk żywiołowych. Psycholodzy wpisują się w podobny typ działań. W gruncie rzeczy udzielają pomocy psychologicznej osobom w kryzysie, których udziałem są takie bolesne, doświadczenia, jak np.:

 • śmierć osoby bliskiej,
 • próby samobójcze lub groźby członka rodziny,
 • uzależnienia,
 • przemocy,
 • współuzależnienia,
 • obecności w rodzinie osoby zaburzonej psychicznie,
 • z powodu niewydolności i negatywnych postaw rodzicielskich,

Taka charakterystyka ludzkich spraw z jakimi mamy do czynienia wyznacza charakter naszej pracy. Przybiera ona w sposób konieczny postać – interwencji kryzysowych  – działania zbliżonego do swego rodzaju pogotowia psychologicznego. Choć w sensie formalnym, nasza działalność oznaczona jest jako poradnictwo psychologiczne, to jednak trudno w związku z ciągłym obcowaniem z  sytuacjami kryzysowymi podporządkować pracę ścisłym ramom czasowym. Kiedy bezpośrednim celem staje się  ustabilizowanie psychiczne klienta na tyle, aby mógł przestać koncentrować się na swoim cierpieniu i aby mógł efektywnie korzystać ze wsparcia asystenta rodziny czy pracownika socjalnego.
Psycholog wspomaga również pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów w lepszym zrozumieniu problemu, ustaleniu właściwej diagnozy, w końcu ustaleniu planu pracy z klientem.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *