Piaseczyńska Rada Seniorów

Podstawy działania

Piaseczyńska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską w Piasecznie w dniu 22 marca 2017 r. uchwałą nr 918/XXXII/2018. Nowelizacja z listopada 2013 roku ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wprowadziła art.. 5c, który zakłada możliwość powoływania gminnych rad seniorów. Art. 1 ustawy mówi, że  „Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej”. Nowe ciało doradcze władz lokalnych zgodnie z zamysłem ustawy ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Powołanie Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Piaseczyńska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską w Piasecznie w dniu 22 marca 2017 r. uchwałą nr 918/XXXII/2018 na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. Zdzisława Lisa, który obiecał powołanie gminnej rady seniorów w ostatniej kampanii wyborczej.

Skład Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Piaseczyńska Rada Seniorów składa się z przedstawicieli 12 organizacji senioralnych działających na terenie Gminy Piaseczno, w tym prowadzonych przez gminne jednostki Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 6 Klubów Seniora prowadzonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie. Dodatkowo w Skład wchodzi przedstawiciel burmistrza oraz do dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Piasecznie.

Uroczystość powołania PRS pierwszej kadencji

5 czerwca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się uroczystość powołania, na której byli obecni