Piaseczyńska Rada Seniorów

Klub Seniora w Woli Gołkowskiej powstał z inicjatywy mieszkańców. Działa od maja 2017 roku w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.) i Zarządzenie Dyrektora MGOPS  Nr 021.10.2017. Obszarem działania klubu jest wieś Wola Gołkowska oraz wsie ościenne w gminie Piaseczno. Miejscem spotkań członków klubu jest świetlica w Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11. Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach 16-20.

Pracę klubu koordynuje starszy specjalista pracy socjalnej Małgorzata Jankowska tel. 22 756 72 63 / 22 750 33 08  w porozumieniu z Zarządem klubu. Członkowie Klubu ustalili  składkę miesięczną w wysokości 5 zł.  Do klubu mogą należeć osoby w wieku 60+ lub młodsze o ile nabyły prawo do renty albo emerytury. Celem klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu ludzi w podeszłym wieku, wzajemne wspieranie się członków Klubu, rozwijanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej, pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia, współpraca z ekspertami w zależności od potrzeb oraz integracja lokalnego środowiska.

 

Nowy Klub Seniora w Woli Gołkowskiej

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *