5 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania do Piaseczyńskiej Rady Seniorów. W wydarzeniu wzięli udział  Burmistrz Zdzisław Lis wraz z zastępcami Danielem Putkiewiczem oraz Hanną Kułakowską – Michalak,  przedstawiciele Rady Miejskiej a także Wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.

Uroczystość miała oficjalny charakter i rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele Rady Seniorów z Gminy Konstancin – Jeziorna oraz z Góry Kalwarii, z którymi nasi radni senioralni będą współpracować i wymieniać się doświadczeniami. Jednym z gości specjalnych był członek Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Przemysław Wiśniewski, który pogratulował pomysłu i odwagi burmistrzowi i radzie miejskiej. W Polsce tylko 250 gmin zdecydowało się na podobny krok. – Cieszę się, że dzięki Radzie Seniorów otworzą się dla tej grupy społecznej możliwości współkreowania naszej lokalnej rzeczywistości – mówi I Zastępca Burmistrza Daniel Putkiewicz.

Znakomitą oprawę muzyczną uroczystości zapewniło Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze, które włączyło całą salę do wspólnego śpiewu znanego utworu “Wesołe jest życie staruszka’. Spotkanie poprowadził asystent Burmistrza Krzysztof Kasprzycki. Finałem uroczystości były wspólne zdjęcia a także specjalnie przygotowany okolicznościowy tort.

Piaseczyńska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską uchwałą z dnia 22 marca br. W jej skład wchodzi 24 przedstawicieli. Delegaci wybrani zostali spośród klubów seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, związku emerytów i związku kombatantów oraz organizacji pozarządowych. W skład Rady Seniorów został również powołany przedstawiciel Burmistrza Krzysztof Kasprzycki z Zespołu Doradców Burmistrza – inicjator i lider procesu utworzenia PRS. Bez jego determinacji i kilkumiesięcznej pracy Rada by nie powstała. Dziękuję – powiedział Burmistrz wyznaczając swojego przedstwiaciela w Radzie seniorów. Na najbliższej sesji Rada Miejska wybierze spośród siebie dwóch przedstawicieli.

-Dziękujemy za wspaniałą uroczystość i powołanie rady seniorów, o której wielu z nas mówiło od dawna. Będziemy wdzięczny za dalsze wsparcie władz samorządowych – w imieniu Rady Seniorów powiedzial Piotr Jakubowski, delegat z Klubu Seniora Jastrzębie.

Gminna Rada Seniorów jest ustawowym, społecznym organem doradczym władz lokalnych, posiada charakter doradczy, inicjujący i opiniodawczy dla władz lokalnych. W najbliższym czasie rada wybierze spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Kadencja rady potrwa 3 lata.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *