Szkoła Rad Seniorów 2017

Piaseczyńska Rada Seniorów – wraz z innymi radami całej Polski – uczestniczyła w trzydniowym szkoleniu „Letnia Szkoła Rad Seniorów” zorganizowanym przez Fundację ZACZYN. Gościem specjalnym PRS był wiceburmistrz Daniel Putkiewicz oraz Hanna Kułakowska-Michalak wraz z radnymi: Magdalena Woźniak, Ewelina Wójcik i Jerzy Mościcki.

Szkolenie gminnych rad seniorów odbyło się w dn. 11-13 wrześnie 2017 roku w Białobrzegach. Coroczne forum wymiany doświadczeń członków rad seniorów, opiekunów oraz samorządowców, ale także nabywania nowych umiejętności. Szkolenia prowadzili m.in. znany prezenter Maciej Orłoś oraz Zbigniew Łuczyński, Michał Landowski wiceprezydent Pruszkowa, Artur Pozorek – pełnomocnik ds. polityki senioralnej Marszałka Województwa, Stefan Kołudzki – dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Grzegorz Dziemidowicz – b. ambasador RP w Egipcie, Sudanie, i Grecji. Szkolenia obejmowały zagadnienia wystąpień publicznych, pracy z mediami, skutecznej komunikacji, pozyskiwania środków oraz aktywności w przestrzeni wirtualnej. Intensywny grafik warsztatów, szkoleń i wykładów zwieńczony był spotkaniem integracyjnym, który sprzyjał swobodnej wymianie doświadczeń rad seniorów z całej Polski.

Piaseczyńska rada Seniorów – jako jedyna na zjeździe – dostała silne wsparcie ze strony samorządowców, którzy odwiedzili członków PRS licznym składem: Daniel Putkiewicz – wiceburmistrz Gminy Piaseczno, Hanna Kułakowska-Michalak – wiceburmistrz Gmniny Piaseczno, Magdalena Woźniak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz radni: Ewelina Wójcik i Jerzy Mościcki.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *