We wtorek 8 sierpnia Piaseczyńska Rada Seniorów (PRS) gościła ponad 30 przedstawicieli formalnych i nieformalnych organizacji senioralnych z terenu powiatu żyrardowskiego w ramach wizyty studyjnej. Spotkanie zorganizował Mariacki Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych pracujący z lokalną społecznością powiatu żyrardowskiego w ramach projektu Sieć Inicjatyw Senioralnych. Zebranie w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno otworzyła Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

– Współpracuję z radami doradzającymi lokalnym władzom, ale Piaseczyńska Rada Seniorów to wyjątkowa grupa. Zasiadający w niej przedstawiciele wszystkich organizacji senioralnych z terenu gminy mają ogromną potrzebę działania i coś bardzo cennego: doświadczenie. Chcielibyśmy tę pozytywną energię wykorzystać do aktywizacji seniorów w Gminie i do wspólnego kreowania polityki senioralnej – powiedziała na rozpoczęcie wizyty studyjnej Hanna Kułakowska-Michalak – II Zastępca Burmistrza. Życzę państwu wytrwałości, optymizmu, dynamizmu w działaniu przynajmniej tyle ile mają piaseczyńscy seniorzy, nie tylko ci z Piaseczyńskiej Rady Seniorów – zwróciła się do gości.

Wizyta studyjna to możliwość rozmów i wymiany doświadczeń. Organizacje senioralne
z powiatu żyrardowskiego skupiające się wokół projektu powołania gminnych rad seniorów szukały sposobów powołania ich w swoich gminach. Goście mogli przekonać się również jak wyglądają początki działalności gminnej rady seniorów oraz zapoznać się z warunkami stworzonymi przez gminę Piaseczno do współpracy z PRS. Z nami nikt nie chce rozmawiać, nie możemy doprosić się o spotkanie i czujemy się niepotrzebni – mówiła z żalem jedna z seniorek z powiatu żyrardowskiego w trakcie dyskusji. Inna skarżyła się, że o utworzeniu rady seniorów nikt nie chce słyszeć: W Piasecznie seniorzy działają, starali się powołać radę, ostatecznie na swoje barki wzięła to rada miejska i dziś wyglądacie na świetnie zorganizowanych, mając do tego wsparcie lokalnych władz – konkludowała przedstawicielka seniorów z powiatu żyrardowskiego.

– Ważne jest by przekonywać radnych gminnych do idei powstania rady seniorów i korzyści jakie będą płynąć z aktywizacji środowiska 60+ oraz dialogu na styku samorząd – seniorzy – mówił Krzysztof Kasprzycki z Zespołu Doradców Burmistrza, który od początku pilotował powstanie rady seniorów w Piasecznie a obecnie jest jej opiekunem z ramienia UMiG.

Członkowie PRS zaznaczali, że choć działają dopiero od kilku miesięcy to zdążyli się dobrze zorganizować m.in. powstały grupy robocze zajmujące się różnymi zagadnieniami, planowany jest też wspólne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów oraz . Zależy nam na aktywizacji innych seniorów. My już jesteśmy aktywni, ale chcemy wyciągnąć z domu naszych rówieśników –mówił przewodniczący PRS Piotr Jakubowski, przedstawiciel Klubu Seniora Jastrzębie. Bożenna Papaj oraz Lucyna Domańska-Włodarczyk z prezydium PRS podkreśliły, że oprócz tego celem PRS jest wpływanie na władze Gminy Piaseczno, co ostatecznie ma doprowadzić do powstania domu dziennej opieki dla seniorów. Wielu obecnych członków z Piaseczyńskiej Rady Seniorów podzieliło się z koleżankami i kolegami
z powiatu żyrardowskiego już zauważalnymi korzyściami płynącymi z pracy w PRS. Delegatka Klubu Seniora w Józefosławia Urszula Toczek zaznaczyła, że dzięki formule powołania Piaseczyńskiej Rady Seniorów, składającej się z przedstawicieli organizacji senioralnych, do oddalonych od centrum Piaseczna srebrnych społeczności dociera więcej informacji. Na posiedzeniach PRS dowiadujemy się lub przypomina nam się o zbliżających się wydarzeniach lub imprezach a my przekazujemy je członkom swoich klubów seniora, UTW, stowarzyszeniom lub związkom – mówiła Urszula Toczek. Z kolei Barbara Olesińska zasiadająca w Piaseczyńskiej Radzie Seniorów z ramienia KS Żabieniec podkreśliła, że oprócz wsparcia finansowego na działalność i zajęcia, jakie udzielane jest klubom seniora przez ich organizatora, czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, klubowicze co miesiąc z własnej inicjatywy dokonują drobnych wpłat i z samodzielnie organizują wspólnie czas. Ta aktywność przenosi się później na działalność w Piaseczyńskiej Radzie Seniorów i takich ludzi powinno się oddelegowywać do pracy w gminnej radzie seniorów. Z kolei Jan Miszczuk z Klubu Seniora Złotokłos wskazał, że nie wolno załamywać się gdy ktoś odchodzi z organizacji np. Klubu Seniora. KS Złotokłos działa już 16 lat. Ludzie przychodzą i odchodzą, ale zawsze jest ok. 50 osób, z którymi i dla których warto się angażować we wspólne przedsięwzięcia – mówił Pan Jan. Jednak najbardziej optymistyczną puentę serii wypowiedzi członków PRS była wypowiedź Jolanty Radeckiej, która zasiada w PRS z ramienia Stowarzyszenia Przyjaciół Piaseczna. Jestem farmaceutką i zapisałam się do zespołu roboczego ds. opieki prawnej i rehabilitacji. Mieliśmy ostatnio spotkanie w sobotnie przedpołudnie by ustalić sobie roboczy plan zadań. Możecie się zdziwić, ale energia i optymizm jakich zaznałam na tym sobotnim spotkaniu zespołu roboczego daje potężny impuls do działania wręcz zaraża aktywnością – zakończyła.

Piaseczyńska Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie w dn. 22 marca br. Składa się z przedstawicieli 12 organizacji senioralnych działających na terenie gminy Piaseczno (sześć klubów seniora, UTW, dwóch stowarzyszeń, fundacji i dwóch związków), przedstawiciela burmistrza oraz dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej. Rady seniorów powstają dzięki nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z listopada 2013 roku, która wprowadziła art. 5 c jednocześnie określając charakter organu doradczego na inicjatywny, doradczy oraz konsultacyjny.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *