Klub Seniora Żabieniec

Klub Seniora w Żabieńcu został powołany Zarządzeniem Dyrektora MGOPS w Piasecznie z dnia 30.12.2015 r. Skupia on osoby, które są już w wieku poprodukcyjnym, a chcą aktywnie spędzać czas i uczestniczyć w życiu społecznym i mieć wpływ na jego zmiany. Celem Klubu Seniora jest aktywizacja, integracja mieszkańców Żabieńca, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, zacieśnienie więzi społecznych, środowiskowych, rodzinnych oraz edukacja. Do Klubu należą seniorzy z Żabieńca oraz sąsiadujących wsi Gminy Piaseczno. Spotkania odbywają się w LKS Jedność Żabieniec w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 18-20.

Od stycznia 2020 r. w klubie jest realizowany projekt socjalny „Aktywny Senior”. Celami projektu socjalnego są m.in. aktywizacja, integracja seniorów poprzez wyjazdy turystyczne, spotkania kulturalno-edukacyjne, okolicznościowe czy integracyjne.

Klub Seniora w Żabieńcu zrzesza 65 członków. W skład czteroosobowego Zarządu Klubu wchodzą: Małgorzata Pruszyńska, Krystyna Serafin, Barbara Olesińska, Jadwiga Szestowicka. Koordynatorem Klubu z ramienia MGOPS jest Wioletta Sałasińska.

Miejsce spotkań: LKS Jedność Żabieniec, przy ul. Leśnej 20

Kontakt do koordynatora: Wioletta Sałasińska 699 710 619

Spotkania: dwa razy w miesiącu we czwartki od 18-20

Opłaty: składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięcznie

Uwagi: Działalność Klubu finansowana jest ze środków MGOPS oraz środków własnych klubu.