Klub Seniora Żabieniec

Klub Seniora w Żabieńcu

Klub Seniora w Żabieńcu został powołany Zarządzeniem Dyrektora MGOPS w Piasecznie z dnia 30.12.2015 r. Skupia on osoby, które są już w wieku poprodukcyjnym, a chcą aktywnie spędzać czas i uczestniczyć w życiu społecznym i mieć wpływ na jego zmiany. Celem Klubu Seniora jest aktywizacja, integracja mieszkańców Żabieńca, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, zacieśnienie więzi społecznych, środowiskowych, rodzinnych oraz edukacja. Do Klubu należą seniorzy z Żabieńca oraz sąsiadujących wsi Gminy Piaseczno. Klub funkcjonuje jako ośrodek wsparcia w strukturach MGOPS w Piasecznie. Celami są m.in. aktywizacja, integracja seniorów poprzez wyjazdy turystyczne, spotkania kulturalno-edukacyjne, okolicznościowe czy integracyjne.

Klub Seniora w Żabieńcu zrzesza 59 członków.

Miejsce spotkań: LKS Jedność Żabieniec, przy ul. Leśnej 20

Kontakt do koordynatora: koordynator Anna Fedorow, tel. 798062655

Spotkania: w czwartki od 9:00 – 12:00

Opłaty: składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięcznie

Uwagi: Działalność Klubu finansowana jest ze środków MGOPS oraz środków własnych klubu.