Klub Seniora „Gołków”

 

Klub powstał z inicjatywy mieszkańców miejscowości: Gołków, Kamionka i Bobrowiec, a także części Piaseczna, obecnie liczy 57 osób. Klub funkcjonuje jako ośrodek wsparcia w strukturach MGOPS w Piasecznie. Organizujemy wspólne spotkania Wigilijne, Wielkanocne, wyjazdy do teatru, wycieczki, pikniki. Spotykamy się na prelekcjach z ciekawymi ludźmi, mamy zajęcia manualne oraz włączamy się do pracy na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Integrujemy się z innymi klubami z Naszej Gminy. Uczestniczymy w kampaniach, projektach organizowanych przez Gminę. Chętnych zapraszamy.

Miejsce spotkań: ul. Główna 5a Gołków

Kontakt: MGOPS w Piasecznie, tel. 22 750 33 08, koordynator Anna Fedorow, tel. 798062655

Spotkania: wtorek 16:00 – 18:00, czwartek 9:00 – 12:00

Opłaty: składka członkowska w wysokości 10 zł miesięcznie + dodatkowe opłaty związane z wyjazdami.

Uwagi: Nasza działalność finansowana jest ze środków własnych oraz w ramach projektu finansowanego ze środków MGOPS.