Klub Seniora "Gołków"

Klub powstał z inicjatywy mieszkańców miejscowości: Gołków, Kamionka i Bobrowiec, a także części Piaseczna, obecnie liczy 51 osób. Klub działa w oparciu o projekt socjalny Aktywny Senior – „Gołków” realizowany przez MGOPS w Piasecznie. Organizujemy wspólne spotkania Wigilijne, Wielkanocne, wyjazdy do teatru, wycieczki, pikniki. Spotykamy się na prelekcjach z ciekawymi ludźmi, mamy zajęcia manualne oraz włączamy się do pracy na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Integrujemy się z innymi klubami z Naszej Gminy. Uczestniczymy w kampaniach, projektach organizowanych przez Gminę. W każdą środę dla chętnych odbywają się ćwiczenia gimnastyczne. Chętnych zapraszamy.

Miejsce spotkań: Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie, ul. Główna 50.

Kontakt: MGOPS w Piasecznie, tel. 22 750 33 08,

Spotkania: raz w tygodniu w środy godz. 18:00

Opłaty: składka członkowska w wysokości 10 zł miesięcznie + dodatkowe opłaty związane z prowadzeniem zajęć i wyjazdami.

Uwagi: Nasza działalność finansowana jest ze środków własnych oraz w ramach projektu finansowanego ze środków MGOPS.