Fundacja Żyj Aktywnie po 50-tce

Zadaniem Fundacji jest aktywizacja osób starszych w wielu obszarach życia: intelektualnym, kulturalnym, sportowym, prozdrowotnym oraz społecznym. Fundacja powstała z myślą o osobach, które pomimo wieku, pragną być aktywne, czują potrzebę realizacji swoich pasji oraz nabycia nowych, niedostępnych do tej pory, obszarów wiedzy i umiejętności. Działania skierowane są również do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z racji wieku czy też niepełnosprawności. Celem przedsięwzięć jest poprawa jakości życia, podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości.
Fundacja działa dla osób po 50-tce jak i przy ich współudziale. Fundacja w swoich działaniach opiera się na opinii seniorów i stara się wychodzić naprzeciw ich zapotrzebowaniu. Ważnym elementem działań Fundacji jest aspekt społeczny. W trakcie realizacji przedsięwzięć zawiązują się znajomości, które z czasem przeobrażają się w trwałe przyjaźnie.

Realizujemy cyklicznie spotkania młodzieży szkolnej z seniorami, prezentujemy twórczość i pasje seniorów, organizujemy marsze Nordic Walking i współorganizujemy imprezy biegowe, spływy kajakowe i imprezy plenerowe. Organizujemy także warsztaty, wykłady o tematyce prozdrowotnej i kulturalnej.

Telefon: 605-645-150
E-mail: kontakt@zyjaktywnie50.pl
Strona www: www.zyjaktywnie50.pl
Facebook: Fundacja Żyj Aktywnie po 50-tce
Spotkania: doraźne w trakcie organizacji przedsięwzięć
Opłaty: nie ma żadnych opłat.