Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piasecznie

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piasecznie organizuje comiesięczne spotkania członkowskie przy herbatce, występach pogadankach na tematy interesujące  seniorów. Organizujemy wycieczki, wyjazdy wypoczynkowe lub rehabilitacyjne, wyjazdy na spektakle teatralne i koncerty Spotykamy się na piknikach w różnych miejscowościach. Na wszystkie imprezy zabezpieczamy transport oraz osobę opiekuna grupy, odpowiedzialnego  za przebieg imprezy aż do powrotu do Piaseczna. Komisja Socjalna Związku współpracuje z osobami potrzebującymi pomocy. Organizujemy corocznie w październiku uroczysty Dzień Seniora.

Przewodniczący Związku – Bogdan Pawlak

Adres: ul Szkolna 6 biuro czynne w środy i piątki , w godz. 10.00 do 13.00
Miejsce spotkań: spotkania członkowskie 1 raz w miesiącu w Centrum Kultury na ul Kościuszki
Telefon: 22 756 70 27
Opłaty:  Składka członkowska 36 zł rocznie, przy zapisie 3 zł wpisowe, 5 zł legitymacja [konieczne 1 zdjęcie]
Uwagi: Zapisy członków w biurze  na przy ul. Szkolnej 6. Przyjmujemy osoby ze stałym meldunkiem w Piasecznie i Lesznowoli lub płacących podatki na terenie tych Gmin.