Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna

Z inicjatyw ważnych TPP należy wymienić: otwarcie w Piasecznie Muzeum Regionalnego, powołanie w Piasecznie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, powstanie pomnika ku czci Papieża Polaka (Krzyż Papieski – projekt, kopie dla fundatorów, uroczyste poświęcenie z programem artystycznym), powołanie Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego i jego długofalowa praca (oczyszczenie cmentarza, wymiana ogrodzenia, wyznaczenie i uporządkowanie alejek, instalacja oświetlenia, renowacja zabytkowych grobów, kwesta 1 listopada i.in.), powstanie Pomnika Katyńskiego na Cmentarzu Parafialnym, udział w przebudowie Kwatery Wojennej 1939-44 na Cmentarzu Parafialnym, organizacja Jarmarków Piaseczyńskich w naszym mieście w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Baran Piaseczyński (wypiek regionalny, sprzedawany na stoisku TPP podczas Jarmarków), praca w uzgodnieniach przy projektowaniu nowego wyglądu Rynku, udział w powstaniu sztandaru dla Komendy Policji w Piasecznie w związku z 90. rocznicą powstania policji, zorganizowanie konkursu na hejnał Piaseczna (hejnał piaseczyński jest grany podczas gminnych uroczystości), organizowanie konkursów dla młodzieży szkół piaseczyńskich dotyczących historii Piaseczna, spotkania świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc), organizowanie pomocy dla Polaków na Ukrainie, Białorusi i Litwie (książki, leki, środki czystości, ubrania itp.), wydanie 1000 sztuk albumu „Uroki ziemi piaseczyńskiej”, wnioskowanie o nagrody dla mieszkańców Piaseczna do Marszałka województwa mazowieckiego i Ministra Kultury i Sztuki, współorganizowanie uroczystości państwowych i gminnych (składanie kwiatów) .
TPP zostało 3 lata temu odznaczone przez Ministra Kultury i Sztuki odznaczeniem „zasłużony dla kultury polskiej”.

Miejsce spotkań: Dom Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49/ siedziba: Muzeum Regionalne w Piasecznie Pl. Piłsudskiego
Telefon kontaktowy: w sprawach pilnych Pani Prezes:  Jolanta Koszada 695 445 907
Terminy spotkań: po ustaleniu terminu i uprzednim poinformowaniu członków
Opłaty: składki członkowskie w wysokości 30,-PLN rocznie
Osoby odpowiedzialne: TPP w PRS reprezentują: Marianna Lis i Jolanta Radecka