Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej

Cele statutowe Stowarzyszenia to przede wszystkim działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, seniorów poprzez promowanie działalności edukacyjnej i kulturalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, wspieranie działań i zachęcanie do kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz wiele innych celów.

Organizujemy wyjazdy do kina, teatru, opery, wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, pobyty sanatoryjne, zabawy karnawałowe. Prowadzimy naukę pływania i gimnastykę w wodzie na pływalni krytej GOSiR w Piasecznie. Od dziesięciu lat energicznie działa grupa haftu artystycznego uhonorowana wystawą w Muzeum Regionalnym w Piasecznie. Są spotkania grup robótek ręcznych takich jak: szydełkowanie, robótki na drutach, origami, quilling, układanie kwiatów oraz nauka obsługi smartfona i obsługa komputera.

Adres: ul Szkolna 6 w Piasecznie – biuro czynne w soboty od godziny 10.00 do 12.00
Miejsce spotkań: spotkania członkowskie 1 raz w miesiącu w Centrum Kultury na ul Kościuszki
Opłaty: 3 zł miesięcznie
Uwagi:  Członkostwo uzyskuje się w drodze uchwały Zarządu na pisemny wniosek złożony osobiście na sobotnim zebraniu.