Klub Seniora dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa

Klub Seniora w Józefosławiu i Julianowie został powołany Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie nr DO-0144-19/2014 z dnia 31.12.2014r. Klub powstał w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu CAL. Skupia osoby, które zakończyły pracę zawodową, a chcą dalej uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym, produktywnie oraz sensownie spędzać czas. Celem Klubu Seniora jest zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizacja i integracja mieszkańców Józefosławia i Julianowa, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych, zacieśnienie więzi społecznych, środowiskowych, rodzinnych, edukacja.

Na dzień 31.12.2019r. Klub liczył 77 członków.

Od stycznia 2020 do grudnia.2020 w Jastrzębiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie wraz z Seniorami realizuje Projekt Socjalny „Zdrowie i Edukacja” Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznym seniorów i osób niepełnosprawnych.

Spotkania Członków Klubu Seniora w Józefosławiu i Julianowie odbywają się w Klubie Kultury w Józefosławiu, ul. Julianowska 67A w II i IV wtorek każdego miesiąca w godz. 19 -21. Spotkania mają charakter organizacyjny i integracyjny. Jednocześnie są okazją do spotkań z ciekawymi ludźmi i miejscem dyskusji o problemach społeczności Józefosławia i Julianowa.

Kontakt: MGOPS w Piasecznie, koordynator Małgorzata Rosłon, tel. 22 756 72 63; 22 750 33 08.