Klub Seniora "Jastrzębie" 55+

Klub Seniora w Jastrzębiu został powołany Zarządzeniem Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie nr DO-0144-7/2013 z dnia 25.10.2013r. Klub powstał w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu CAL. Skupia osoby, które zakończyły pracę zawodową, a chcą dalej uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym, produktywnie oraz sensownie spędzać czas. Celem Klubu Seniora jest zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców Jastrzębia, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych, zacieśnienie więzi społecznych, środowiskowych, rodzinnych.

Na dzień 31.12.2019 Klub liczył 60 członków

Od stycznia 2020 do grudnia.2020 w Jastrzębiu Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piasecznie wraz z Seniorami realizuje Projekt Socjalny „Żyjemy Aktywnie” Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznym seniorów i osób niepełnosprawnych.

Spotkania Członków Klubu Seniora w Jastrzębiu odbywają się w Domu Weselnym „Maria”, Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych 20 w co drugą środę każdego miesiąca w godz. 18 -20.

Spotkania mają charakter organizacyjny i integracyjny. Jednocześnie są okazją do spotkań z ciekawymi ludźmi i miejscem dyskusji o problemach społeczności Jastrzębia.

Kontakt: Przewodniczący Klubu Seniora w Jastrzębiu, Bogdan Szczurowski, tel.: 605 215 220, e-mail: bbszczury@o2.pl

Kontakt: MGOPS w Piasecznie, Koordynator Małgorzata Rosłon, tel. 22 756 72 63; 22 750 33 08.