Spotkanie z dyrektorem ZOZ

22 listopada 2017 r. w UMiG odbyło się spotkanie zespołu ds. opieki Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dyrektorem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie Martą Dorociak-Burzą, do którego zapisanych jest ponad 10 000 pacjentów w wieku 60+.

Celem spotkania było przedstawienie problemów z jakimi borykają się seniorzy w aspekcie jakości i dostępu do opieki zdrowotnej oraz zapoznanie członków PRS z zasadami funkcjonowania publicznych placówek służby zdrowia, sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Piaseczno. Piaseczyński „ZOZ” został dobrze oceniony przez stronę senioralną za uprzejmość personelu, wprowadzenie infolinii oraz umawianie wizyt na konkretną godzinę. Przedstawiciele środowisk senioralnych zgłaszali problemy głównie z dostępnością placówek dla osób niepełnosprawnych oraz z uzyskaniem porad specjalistów: chirurga, ortopedy, gastrologa i kardiologa. Możliwości udzielania pomocy pacjentom związana jest przede wszystkim z ilością lekarzy chętnych do pracy oraz liczbą wizyt opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W konkluzji spotkania członkowie Piaseczyńskiej Rady zdecydowali o zainicjowaniu petycji popartej podpisami mieszkańców i skierowanej do dyrekcji NFZ z apelem zwiększenie środków na najbardziej potrzebne świadczenia. Akcja ma zostać przeprowadzona w I kwartale 2018 r.

Obecnie SZPZLO w Piasecznie wraz z czterema filiami (Gołków, Głosków, Złotokłos, Zalesie Górne) obsługuje ponad 42 000 zapisanych pacjentów– w tym ponad 10 000 to osoby, które ukończyły 60 rok życia – udzielając prawie 20 tysięcy porad i zabiegów rocznie. W SZPZLO w Piasecznie oraz filiach usługi świadczy 46 lekarzy, 37 pielęgniarek i położnych oraz 4 stomatologów. NFZ finansuje świadczenia w kwocie prawie 12,5 mln zł rocznie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *