Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach Centrum Kultury w Piasecznie od 2007 roku. Przez 15 lat funkcjonowania UTW zyskiwał nowych słuchaczy i obecnie liczy ok. 150 osób.

Nasi słuchacze to seniorzy 60+. Ku naszej radości są z nami również 90-latkowie, a nawet 102-latka.

Rok akademicki zaczynamy zazwyczaj pod koniec września, wykłady trwają od października do końca maja. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry z przerwą na ferie zimowe.

Podczas semestru odbywa się średnio 15 spotkań wykładowych.

Główną formą działalności uniwersytetu są spotkania wykładowe, które od lat odbywały się w sali Domu Kultury, a od 2020 roku mają miejsce w Centrum Edukacyjno-Medialnym przy ul. Jana Pawła II 55.

Zajęcia wykładowe odbywają się w każdą środę, dla dwóch grup jednocześnie:

· 11:00-12.15 – wykład pierwszy

· 12:15-12.45 – wspólna przerwa (grupy zmieniają sale)

· 12:45-14.00 – wykład drugi

W zależności od ilości aktywnych uczestników oraz aktualnych obostrzeń COVID-19 wykłady mogą się odbywać w 1 sali obowiązkowo w reżimie sanitarnym (samodzielne mierzenie temperatury, środki dezynfekcji i maseczki na twarzy zakrywające usta i nos).

Wykładowcami są pracownicy ośrodków naukowych: uniwersytetów, instytutów oraz specjaliści muzealnicy bądź edukatorzy. Tematyka wykładów jest zróżnicowana. Poruszamy się w zarówno obszarach humanistycznych – psychologii, religioznawstwa, etnografii, historii sztuki (muzyka, malarstwo) i literatury, ale także wzbogacamy wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekologii, ochrony zdrowia (medycyna, żywienie człowieka). Bliska jest nam tematyka społeczna, dlatego też na nasze spotkania zapraszamy publicystów, przedstawicieli instytucji państwowych czy Fundacji.

Kilka razy w roku proponujemy naszym słuchaczom prelekcje wyjazdowe lub lekcje muzealne oraz spotkania autorskie w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Piasecznie.

Środowe spotkania wykorzystujemy również do celebrowania świąt okolicznościowych, takich jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, zazwyczaj uświetnionych koncertem. Od 2021r. na wniosek słuchaczy UTW wprowadziliśmy

nieformalne spotkania towarzysko- integrujące przy kawie, luźnych rozmowach lub zorganizowanych koncertach czy okolicznościowych występach amatorskiego Teatru Peronówka.

Od 2019r. w każdy czwartek od godz 12.w siedzibie Przystanku Kultura działa również Siłownia Umysłu, bezpłatne zajęcia poprawiające pamięć, refleks i kojarzenie, a prowadzone przez wolontariusza-studenta UTW.

Pod szyldem UTW od 2019 r. aktywnie działa również nieformalna grupa wolontariuszek Eko-Babki, która zrealizowała kilka projektów proekologicznych i na rzecz lokalnej społeczności.

Część naszych słuchaczy uczestniczy w dodatkowo płatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Kultury skierowanych dla seniorów, np. joga oraz Teatr Tańca Trzeciego Wieku. W środowisku UTW organizujemy także wyjazdy do teatru, czasami do kina oraz na wycieczki (opłacane indywidualnie).

Cotygodniowe spotkania UTW są też świetną okazją do zapoznania się z bieżącą ofertą wydarzeń kulturalnych Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej.

Miejsce spotkań: Centrum Edukacyjno – Multimedialne ul. Jana Pawła II 55 Kontakt do koordynatora: Joanna Samojlik, tel. 798 248 859, e-mail: utw@kulturalni.pl Czesne: 80 zł za semestr

W przypadku kolejnych obostrzeń w związku z COVID-19 zastrzegamy sobie możliwość czasowego zawieszenia stacjonarnych spotkań wykładowych, o ile procedury sanitarne będą tego wymagały.

W takim przypadku zapisani słuchacze UTW będą informowani SMSami od koordynatora o dostępności wykładów na kanale YouTube Centrum Kultury.