Organizacje seniorów

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna

Z inicjatyw ważnych TPP należy wymienić m.in.: otwarcie w Piasecznie Muzeum Regionalnego, powołanie w Piasecznie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, powstanie pomnika ku czci Papieża Polaka.
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej

Cele statutowe Stowarzyszenia to przede wszystkim działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i seniorów poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.