Spotkanie z dyrektorem ZOZ

Dyrektor „ZOZ” na spotkaniu z PRS

22 listopada 2017 r. w UMiG odbyło się spotkanie zespołu ds. opieki Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dyrektorem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie Martą Dorociak-Burzą, do którego zapisanych jest ponad 10 000 pacjentów w wieku 60+.

Konkurs “Cyfrowe Kluby Seniora”

Gmina Piaseczno pozyskała dotację ze środków Ministra Cyfryzacji w ramach konkursu „Cyfrowe Kluby Seniora” na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów, tj. zakup sprzętu komputerowego. Grupę…
,

Kawiarenka Seniora w Przystani Pod Klonami

W każdą środę o godz. 14.00 w Przystani pod Klonami rozpoczyna się Kawiarenka Seniora "Przyjazny Wolontariat"- otwarte dla wszystkich (również niebędących członkami klubów i organizacji pozarządowych) spotkania seniorów. Wiele…

Międzynarodowy Dzień Rodziny – Piknik Rodzinny

Miejska Gra Terenowa i Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny – 14 maja 2023 r. 14 maja 2023 zapraszamy wszystkie dzieci razem z rodzicami lub opiekunami na Miejską Grę Terenową „SuperMoce ma każdy ZWIERZ. Czy Wasza…

I Senioralia Piaseczna z tytułem Perła Kultury 2022

30 marca na gali wręczenia wręczenia nagród Perły Mazowsza statuetkę w kategorii Perły Kultury 2022 otrzymała impreza I Piaseczyńskie Senioralia. W gminnym Tarczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się gala wręczenia nagród i statuetek…

Piaseczno wielopokoleniowe – IV debata strategiczna

Przed nami czwarta z siedmiu debat strategicznych. W najbliższy czwartek 30 marca 2023 r. porozmawiamy z ekspertami na temat wyzwań demograficznych. Zapraszamy mieszkańców do dyskusji na temat potrzeb różnych grup wiekowych. Kontynuujemy…
,

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób 65+

Seniorzy w Gminy Piaseczno mają możliwość skorzystania ze szczepień ochronnych przeciw pneumokokom. Pneumokoki to bakterie odpowiedzialne za około 35% przypadków pozaszpitalnego zaplenia płuc i 50% przypadków szpitalnego zapalenia…
Ogólnopolska Karta Seniora
,

Ogólnopolska Karta Seniora

24 sierpnia Piaseczyńska Rada Seniorów podjęła uchwałę, w której rekomenduje Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Wsparcie mieszkańców w opłatach za ciepło

W związku z drastycznym wzrostem opłat za ogrzewanie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego dla uboższych mieszkańców gminy.   Zdając sobie sprawę, iż drastyczny…

Podsumowanie I Piaseczyńskie Senioralia – Sportowa Olimpiada Seniorów

19 listopada na Stadionie Miejskim w Piasecznie odbyły się I Piaseczyńskie Senioralia – piaseczyńska impreza sportowa seniorów. Celem imprezy była promocja aktywności wśród osób 60+ oraz zdrowego trybu życia. Pomysł na imprezę…

I Piaseczyńskie Senioralia – Sportowa Olimpiada Seniorów

Już 19 listopada na Stadionie Miejskim GOSiR Piaseczno odbędą się I Piaseczyńskie Senioralia – Sportowa Olimpiada Seniorów. Jej celem jest propagowanie i upowszechnianie aktywności ruchowej wśród osób .  Impreza rozpocznie się…