KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023

W ramach uruchamianych działań programu Korpus Wsparcia Seniorów  mieszkańcy powyżej 65 roku życia, mogą uzyskać pomoc w umawianiu i transporcie do lekarzy na terenie Gminy Piaseczno, załatwianiu spraw urzędowych na terenie Gminy Piaseczno, a także szeroki wachlarz wsparcia wolontariuszy, którzy pomagają seniorom w załatwianiu drobnych spraw życia codziennego np. robienie zakupów.

Adresatami Modułu I są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Piaseczno, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach prowadzonego projektu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piasecznie uruchomi:

  1. Wsparcie społeczne:
  • wolontariat w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, itp.);
  • informacje o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.

 

  1. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,
  • zakup i dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  • pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, dowiezienie lub pomoc w organizacji transportu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc/towarzyszenie w zakresie realizacji recept,
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

 

Program w wspófinansowany jest ze środków pochodzących z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a realizatorem jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie, który pozyskał na realizację programu 56 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie ponad 80 000 zł. Program realizowany będzie do końca roku 2023.

 

 

Osoby chętne mogą zgłaszać się bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie tel. 517014480 oraz przez OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĘ tel. 22 505 11 11.

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *