14 września w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się podsumowanie rocznej działalności Piaseczyńskiej Rady Seniorów. Oprócz urodzinowych życzeń od Burmistrzów oraz Radnych, Wicestarosty Arkadiusza Strzyżewskiego, zaprzyjaźnionych rad seniorów z Góry Kalwarii oraz Konstancina Jeziornej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (opiekującego się gminnymi klubami seniora), Centrum Kultury (prowadzącym Uniwersytet Trzeciego Wieku) oraz szefów organizacji pozarządowych wchodzących w skład PRS dokonano podsumowania działalności gminnej rady seniorów w Piasecznie.

Rok temu PRS ustaliło priorytety na pierwszą kadencję, wokół których skupiały się wysiłki PRS na rzecz poprawy jakości życia społeczności 60+:

  1. budowa domu dziennego pobytu i tworzenie miejsc przyjaznych seniorom
  2. aktywizacja seniorów poprzez zajęcia oferowane przez organizacje senioralne
  3. rozszerzenie usług medycznych w ramach kontraktów z NFZ.

W ramach współpracy z władzami samorządowymi rozpoczęto prace nad budową domu dziennego pobytu. W grudniu 2017 r. Rada Miejska przeznaczyła 100.000 zł na przygotowanie dokumentacji (koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego) oraz wszczęto procedurę zmiany m.p.z.p na działce obecnego Przedszkola nr 5 przy ul. Szkolnej 18, które zostanie przeniesione do powstającego Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II. Podczas podsumowania przedstawiono wizualizacje z koncepcji, nad którą pracował specjalnie powołany w marcu 2018 r. zespół. Dom Dziennego pobytu dla seniorów (roboczo nazwane Centrum Aktywności Seniora) będzie składał się z 4 filarów:

  1. Domu Dziennego Pobytu dla osób wymagających wsparcia
  2. Klubów seniora dla aktywnych seniorów
  3. Nowej siedziby dla organizacji senioralnych
  4. Nowej siedziby dla filli Biblioteki

Kolejnym projektem zrealizowanym przez Gminę Piaseczno na wniosek PRS jest pierwszy Miejski Klub Seniora – nowe miejsce na mapie senioralnego Piaseczna. Przy wsparciu 150.000 zł z rządowego programu Senior+ w zrewitalizowanym budynku dworca kolejowego w październiku zostanie otwarte unikalne miejsce, które będzie służyć aktywnym seniorom szukającym alternatywy dla dotychczasowej oferty. Miejski Klub Seniora będzie zajmować klimatyczne pomieszczenia w budynku zabytkowego dworca kolejowego i będzie skomunikowany 5 liniami autobusowymi z centrum miasta i terenem dawnego Zalesia Dolnego.

Z inicjatywy Piaseczyńskiej Rady Seniorów Gmina Piaseczno rozwinęła ofertę zajęć gimnastycznych skierowanych do grupy 60+. W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji od działa pilotażowy program zajęć gimnastycznych dla osób 60+, od września w szkole podstawowej SP 1 przy ul. Świętojańskiej  trwają zajęcia gimnastyczne dla osób 50+ z elementami samoobrony, kontynuowane są ćwiczenia z instruktorem nordic-walking oraz dofinansowano zajęcia gimnastyczne dla uczestników UTW, które realizowane są od prawie 10 lat.

Oprócz pracy w PRS członkowie angażują się w inicjatywy na rzecz wszystkich mieszkańców, akcje charytatywne, projekty na rzecz najmłodszych oraz imprezy kulturalne.

Piaseczyńska Rada Seniorów to organ doradczy i konsultacyjny władz samorządowych powoływany na podstawie nowelizacji z ustawy o samorządzie gminnym z 2014 roku. Piaseczyńska Rada Seniorów została powołana 6 czerwca 2017 r. Składa się z przedstawicieli wszystkich organizacji senioralnych z ternu Gminy Piaseczno.

Podsumowanie dostępne jest tutaj.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *