W dniach 25-27 maja 2020 r. zamiast tradycyjnego zjazdu we Wrocławiu VII edycji UTW dla Społeczności mieliśmy – pierwsze w historii UTW – 3-dniowe warsztaty online. Uczestniczyli w nich przedstawiciele UTW z Białej Podlaskiej, Radomska, Parzęczewa, Tarnobrzegu, Tuliszkowa, Pabianic, Paczkowa, Świdnicy i Piaseczna oraz reprezentacja Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę.

Było nas ponad 40 osób widocznych na ekranie aplikacji Zoom. Dla wszystkich to nowe doświadczenie okazało się bardzo interesujące. Wprawdzie najliczniejsza grupa 9 wolontariuszek UTW z Piaseczna testowała już swoje wewnętrzne spotkania online, ale poznawanie nowych ośrodków, wymiana doświadczeń, zapoznawanie się z projektami innych to bardzo ciekawa forma działania i zarazem edukacji.

Głównym celem zjazdu było przedstawienie statusu zaplanowanych wcześniej projektów wolontariackich finansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Z ramienia UTW Piaseczno autoprezentację dotychczasowych działań grupy wolontariuszek przedstawiła koordynatorka projektu „Zamień EGO na EKO” Rena Banachowicz.

Nasze działania podczas ostatnich 3 miesięcy na rzecz lokalnej społeczności były następujące:

– Akcja „Adoptuj urodziny” na rzecz dzieci z Domów Dzieci w Pęcherach;

– Opisy aktualnych wydarzeń i emocji ludzkich związanych z epidemią koronawirusa, wzbogacone zdjęciami i artykułami z lokalnych gazet, zostały umieszczone w Kronikach Piaseczyńskiej Rady Seniorów i Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna – do wiadomości przyszłych pokoleń;

– W zakresie działania UTW i podtrzymania morale wszystkich jego słuchaczy nadal odbywały się wykłady online na YouTube, darmowe wydarzenia kulinarne, teatry i opery, a nawet możliwe były podróże turystyczne online na FB.

– W zakresie integracji i dbałości o poczucie wspólnoty naszej grupy wolontariackiej odbywały się regularnie spotkania „przy kawie” za pośrednictwem aplikacji Messenger i Zoom.

Nasz projekt EKO: szycie toreb wielokrotnego użytku dla mieszkańców Piaseczna jest kontynuowany z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Nie jest zagrożony – odbędzie się na jesieni.

Warsztaty ogólnopolskich UTW były prowadzone w bardzo sympatycznej atmosferze. Zostaliśmy ubogaceni oraz zasileni dobrą energią i zapałem do dalszej pracy.

Jolanta Radecka

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *