W gminie Piaseczno rusza pionierski projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego uczestnikami będą osoby starsze wymagające wsparcia asystenckiego
lub opiekuńczego oraz opiekunowie tych osób
.

Potrzeba nowych standardów opieki nad osobami niesamodzielnymi

Potrzeby Gminy Piaseczno wpisują się we współczesne trendy demograficzne obserwowane w Polsce i Europie, określane mianem „starzenia się społeczeństwa”. Według danych GUS ilość osób powyżej 65 roku życia od wielu lat systematycznie wzrasta. W roku 2016 w Piasecznie mieszkało 9.387 osób
w wieku 65 plus, co stanowiło 12,3% wszystkich mieszkańców. Duża część seniorów wymaga pomocy w wielu codziennych aktywnościach,  zabiegach pielęgnacyjnych i czynnościach domowych. Niestety w polskim ustawodawstwie nie funkcjonuje pojęcie osoby niesamodzielnej. W systemie opieki społecznej brakuje także wypracowanych standardów usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.

Fundusze europejskie na realizację usług asystenckich i opiekuńczych

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, działający przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, wdraża innowacyjny projekt
pt.: „Profesjonalizacja usług asystenckich opiekuńczych osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania. Projekt przewiduje wypracowanie standardów usług opiekuńczych i asystenckich oraz ich świadczenie przez wyszkolone osoby w charakterze opiekunek
i opiekunów.

Poszukiwany  asystent/opiekun osób niesamodzielnych

Gmina Piaseczno, MGOPS Piaseczno, PUP Piaseczno oraz Rada Seniorów razem z instytucjami realizującymi projekt, zapraszają wszystkich zainteresowanych pozyskaniem zawodu asystenta/opiekuna osób niesamodzielnych. Nasze działania adresujemy do osób w wieku powyżej 18 lat, w szczególności chcemy wspierać aktywizację zawodową osób w wieku 50 plus.
Na uczestników projektu czekają profesjonalne szkolenia i gwarancja zatrudnienia.

Kontakt w sprawie rekrutacji w gminie Piaseczno:

Piotr Nowomiejski
Gminny specjalista ds. wdrażania standardów
tel. 
+48 502 836 396
e-mail.: 
p.nowomiejski@ekon.org.pl
www.niesamodzielni.org.pl

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *