Gmina Piaseczno ogłosiła przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” na Centrum Aktywności Seniora z pierwszym gminnym domem dziennego pobytu w Piasecznie.  Oferenci mają czas na składanie ofert do 22 sierpnia 2019 r.

Centrum Aktywności Seniora będzie placówką wsparcia dziennego zlokalizowaną na działce przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie na terenie obecnego przedszkola publicznego nr 5. Powierzchnia działki wynosi prawie 6000 m kw. Zasadniczą funkcją nowego obiektu będzie dom dziennego pobytu – placówka wsparcia dziennego dla seniorów –  oraz siedziba dla piaseczyńskich organizacji senioralnych, klub seniora oraz filia biblioteki publicznej sprofilowana na potrzeby seniorów. Zarówno sam obiekt, jak i przyległy teren zostanie przystosowany również do potrzeb aktywnych i samodzielnych seniorów.

W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdzie się szereg pomieszczeń wykorzystywanych przy pracy dziennej z seniorami, pokój zabiegowy, gabinet odnowy biologicznej oraz gabinety terapii indywidualnej. Obiekt będzie zawierać również salę otwartą na ogród pełniącą funkcje jadali a w razie potrzeby również sali widowiskowej. Jednym z ważnych aspektów aktywności seniorów są stowarzyszenia i związki, dlatego – po konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami senioralnymi – zaplanowano pokoje do pracy wyposażone w stanowiska pracy oraz salki konferencyjne. Swoje miejsce w obiekcie znajdzie również filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, która otrzyma prestiżową lokalizację – w samym sercu najstarszego osiedla w centrum Piaseczna- i dogodne warunki do pracy z seniorami. Cały obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że na brak placówki  zwracało wiele organizacji senioralnych i od samego początku Piaseczyńska Rada Seniorów, która w swoich trzech priorytetach uchwalonych na początku swojej kadencji w dn. 25 lipca 2017 roku wskazała na potrzebę tworzenia miejsc przyjaznym seniorom. W grudniu 2017 roku Rada Miejska w Piasecznie przeznaczyła 100 tys. złotych na przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji i już w styczniu 2018 roku rozpoczęto konsultacje i odbyła się studyjna wizyta w domach dziennego pobytu w Warszawie. 20 marca 2018 roku na posiedzeniu kierownictwa Gminy ostatecznie zapadła decyzja o rozpoczęciu przygotowania się do realizacji inwestycji.  Również Rada Miejska w Piasecznie w kwietniu 2018 roku potwierdziła chęć kontynuowania prac nad budową placówki podejmując uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego i ostatecznie zmieniając zapisy m.p.z.p. uchwałą z dnia 13 marca 2019 roku umożliwiając usytuowanie na działce przy ul. Szkolna 18 placówki opiekuńczej.

Szczegóły przetargu znajdziesz TUTAJ.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *