30 kwietnia piaseczyński Uniwersytet Trzeciego wieku przystąpił do prestiżowej sieci „Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

OPUTW jest platformą zrzeszającą uniwersytety trzeciego wieku i działa na rzecz wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie krzewienia oświaty, profilaktyki i ochrony zdrowia,  pomocy

społecznej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony praw człowieka i praw obywatelskich, ochrony dziedzictwa narodowego, kultury, dobroczynności,  rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.

Przedstawicielem piaseczyńskiego UTW w ogólnopolskiej organizacji została Rena Banachowicz.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *