Piaseczyńska Rada Seniorów  złożyła petycję z podpisami ponad 1400 mieszkańców Gminy Piaseczno o zwiększenie środków na lekarzy specjalistów i tym samym skróceniu kolejek.

Pacjenci a zwłaszcza seniorzy uskarżają się na długi czas oczekiwania na konsultację u lekarz specjalistów w lokalnych przychodniach. Piaseczyńska Rada Seniorów – przedstawiciel senioralnego środowiska wobec władz –  spotkała się z dyrekcją piaseczyńskiego ZOZ przy. ul. Fabrycznej. W konsekwencji powstała akcja zbierania podpisów do NFZ o zwiększenie środków na najbardziej oczekiwanych przez społeczność 60+ specjalistów. Wiceprzewodnicząca PRS Bożena Papaj oraz Zofia Sawecka-Gólczewska i Maria Mostowska podczas godzinnego spotkania z Zastępcy Dyrektora mazowieckiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Panem Wojciechem Modzelewskim rozmawiały o możliwościach wsparcia lokalnych przychodni umożliwiając zwiększenie ilości lekarzy specjalistów , ortopedy, chirurga, gastrologa, kardiologa, urologa, alergologa, pulmonologa, geriatry, reumatologa i tym samym skróceniu kolejek. Złożono również petycję z prawie 1400 podpisami.

Dyrekcja oddziału zapowiedziała odpowiedź na petycję po dokładnym zapoznaniu się jej treścią oraz po przeanalizowaniu sytuacji w naszym powiecie i odpowiedzi na petycje.

 

PETYCJA

Piaseczyńska Rada Seniorów, wraz z podpisanymi mieszkańcami Miasta i Gminy Piaseczno, apeluje o zwiększenie środków na świadczenia specjalistyczne w ramach NFZ.  Chodzi nam o zwiększenie dostępności do ortopedy, chirurga, gastrologa, kardiologa, urologa, alergologa, pulmonologa, geriatry, reumatologa.

Piaseczyńska Rada Seniorów jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym władz samorządowych. Składa się z przedstawicieli wszystkich organizacji senioralnych, tworząc swoisty „parlament seniorów” w Gminie Piaseczno.  Tym samym PRS reprezentuje całe środowisko seniorów, którzy w gminie Piaseczno stanowią prawie 20% ogółu mieszkańców. Jednym z najważniejszych problemów tego środowiska jest niedostateczna jakość opieki medycznej. Nasi seniorzy zgłaszają trudności z uzyskaniem porady u niektórych specjalistów, co spowodowane jest ich niewystarczającą ilością.

Obserwacje środowiska seniorów potwierdzają badania przeprowadzone na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 2016 roku (w załączeniu). W samorządowych zakładach opieki zdrowotnej prawie 24% pacjentów stanowią seniorzy (osoby, które ukończyły 60 rok życia). Zgodnie z przedstawionym badaniem, najwięcej wizyt (prawie 45%) dotyczyło rozpoznań chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Prawie 15% dotyczyło chorób z zakresu układu oddechowego, ok. 8% chorób układu krążenia a wizyty w sprawie rozpoznania chorób układu trawiennego- ponad 10%. Jednocześnie raport wskazuje, że największą bolączką lokalnego systemu opieki zdrowotnej (co potwierdza aż 58% respondentów) stanowi trudny dostęp do lekarzy specjalistów oraz długi czas oczekiwania na badania diagnostyczne (ponad 20%).

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *