Od grudnia 2019 r.  w Chyliczkach, przy ul. Krótkiej 1 rusza Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) dla osób 65+.

Co to jest Dzienny Dom Opieki Medycznej? To swoiste „półsanatorium”.  Osoby objęte opieką DDOM przyjeżdżają rano, spędzają z nami dzień i wracają na noc do swoich domów. W czasie pobytu w DDOM pacjenci będą objęci profesjonalną opieką: rehabilitacyjną, lekarską oraz pielęgniarską (w tym edukacją dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji), doradztwem w doborze odpowiednich wyrobów med., zajęciami stymulującymi procesy poznawcze, terapią zajęciową, edukacją w zakresie przygotowania rodzin i opiekunów do kontynuacji leczenia.  Pacjenci otrzymają także w ciągu dnia wyżywienie. Wszystko to finansowane jest ze środków  UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pacjenci nie ponoszą ŻADNYCH KOSZTÓW związanych z pobytem u nas. Jedynym warunkiem jest spełnienie kryteriów kwalifikowalności m.in. posiadanie ubezpieczenia w NFZ, zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego, uzyskanie 40-65 pkt w ocenie Barthel, pacjent bezpośrednio po hospitalizacji i/lub zagrożony hospitalizacją (szczegóły: http://centrumzdrowia.com/ddom/).

Tak jak sanatorium, które ma leczyć nas z różnych chorób lub na tyle poprawić nasze zdrowie, by nie doszło do zaostrzenia już istniejącej choroby, tak DDOM ma pomóc nam podreperować zdrowie lub/i zapobiec niepotrzebnym hospitalizacjom. Do DDOM, tak jak do „zwykłego”  sanatorium, potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ, czyli Lekarza Rodzinnego  lub  w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – od  lekarza ub. zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu. Kwalifikują się osoby zależne, a zwłaszcza osoby w wieku 65+, w tym także niepełnosprawne. Celem uczestnictwa w zajęciach DDOM jest powrót do zdrowia po przebytych chorobach, hospitalizacjach, ale również zapobieganie konieczności hospitalizacji (to pozostawiamy ocenie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

W DDOM, poza wszelkimi chorobami ciała, chcemy walczyć także z chorobą XXI wieku – z samotnością – chorobą duszy. Mamy nadzieję u pacjentów DDOM i pacjentów sąsiadującego z nim Domu Opieki stworzyć niewielką społeczność, którą wspólnie spędzony czas w zacisznym ogrodzie i kaplicy, może nawet wspólnie spędzone święta. Będzie nam łatwiej, bo DDOM korzysta z wnętrz Domu Opieki, co zapewnia atmosferę bardziej rodzinną niż ”instytucjonalny dryl” i pozwoli przezwyciężyć samotność i izolację. Łatwy będzie dostęp do profesjonalnie wyposażonej, domowej kuchni – nie opieramy się na cateringu. Dzięki kuchni na miejscu łatwiej będzie zapewnić pacjentom odpowiednią  dietę, łatwiej będzie z przekąskami między posiłkami, będziemy mieli możliwość wspólnie coś ugotować. Również dzięki dostępowi do budynku Domu Opieki łatwiejszy będzie dostęp do wspaniale wyposażonej rehabilitacji, kaplicy, ogrodu – to także ułatwi podtrzymanie rodzinnej atmosfery. Planowane otwarcie Domu Opieki to październik 2019 roku – wszystko, zatem, będzie nowe, świeże i zbudowane zgodnie z przepisami i dzisiejszymi standardami.

Wprawdzie zgodnie z regulaminem DDOM otwarty będzie w godzinach 9:00-17:00, ale pacjenci mogą zostać dłużej, czy przyjechać wcześniej,  a to dlatego, że jesteśmy w jednym budynku z Domem Opieki. Przyjście wcześniej, czy wyjście później, nie będzie problemem, bo na miejscu dla pacjentów Domu Opieki świadczona będzie 24. godzinna opieka.

Gwarancją jakości opieki medycznej jest Centrum Zdrowia. Centrum Zdrowia to firma medyczna, zapewniająca możliwość pełnej diagnostyki z rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym włącznie, istniejąca w powiecie piaseczyńskim od ponad 20lat.

Aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących będziemy chcieli nawiązać współpracę z organizacjami seniorów jak Uniwersytet III wieku , lokalnym samorządem, czy Klubem Seniora.

Zapraszamy zatem do DDOM w Chyliczkach, czyli do nieodpłatnego „półsanatorium”. Start rekrutacji 02.09.2019r. (szczegóły w regulaminie organizacyjnym: http://centrumzdrowia.com/ddom/ oraz pod nr telefonu +48 733 333 050).

Projekt finansowany jest z środków UE.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *