Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nawiązał współprace z Polskim Związkiem Brydża Sportowego od marca będzie prowadzić nieodpłatne zajęcia brydża sportowego dla seniorów (ale nie tylko). Docelowo powstaną dwie grupy: dla zaawansowanych oraz dla zupełnie początkujących.

Zajęcia prowadzi Jerzy Bejma – sędzia okręgowy z licencją PZB, 03185/16/296, instruktor II klasy z licencją PZB, Mistrz Regionalny WK=3

Docelowo powstaną dwie grupy: dla początkujących (nauka gry, zapoznanie z formami brydża towarzyskiego, przedstawienie zasad uczestnictwa w zawodach brydżowych) i już grających (organizacja zawodów brydża sportowego w formie turniejów par, turniejów indywidualnych, turniejów drużynowych).

Dlaczego brydż dla seniorów ?

Opublikowane w 2010 roku wyniki badań (J.Holt-Lunstad, T.B.Smith, J.Bradley Layton) wskazują, że brak kontaktów społecznych ( izolacja od grup , osamotnienie) jest czynnikiem zwiększającym śmiertelność znacznie większym niż nadwaga, choroby serca czy nadużywanie alkoholu czy dolegliwości kardiologiczne.

Wiele uwagi poświęca się ostatnio rosnącemu zagrożeniu demencją a szczególnie chorobą Alzheimera o czym mówi Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich dla Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz idące za tym Komunikatem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9.11.2011 o ustanowieniu trzeciego już wieloletniego programu prozdrowotnego na lata 2014-2020.

Miejsce spotkań: Centrum Edukacyjno – Multimedialne ul. Jana Pawła II 55

Terminy: poniedziałki godz. 10.00 (gr. poczatkująca), piątki godz. 10.00 ( gr. zaawansowana)

Kontakt do koordynatora: Jerzy Bejma 602 673 428

Płatność: 0 zł

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *