Spotkanie z dyrektorem ZOZ

Dyrektor „ZOZ” na spotkaniu z PRS

22 listopada 2017 r. w UMiG odbyło się spotkanie zespołu ds. opieki Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dyrektorem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie Martą Dorociak-Burzą, do którego zapisanych jest ponad 10 000 pacjentów w wieku 60+.

Teatr Peronówka – to już 5 lat!

Teatr PERONÓWKA rozpoczął działalność w październiku 2018 r. w zainicjowanym przez Radę Seniorów Klubie Seniora na ul. Dworcowej 9. Pierwszy występ odbył się w gmachu Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 17.12.2018 r. Była to „Dietetyczna…