Spotkanie z dyrektorem ZOZ

Dyrektor „ZOZ” na spotkaniu z PRS

22 listopada 2017 r. w UMiG odbyło się spotkanie zespołu ds. opieki Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dyrektorem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie Martą Dorociak-Burzą, do którego zapisanych jest ponad 10 000 pacjentów w wieku 60+.
,

Zasady korzystania z „niebieskiej koperty”

Piaseczyńska Rada Seniorów zainicjowała kampanię informacyjną przypominającą o zasadach z korzystania z tzw. „niebieskiej karty” pozwalającej korzystać z parkowania dla osób z niepełnosprawnością. (tzw. niebieska koperta”). Członkowie…

Pora na Seniora, wiem i jestem bezpieczny

Drodzy Seniorzy, serdecznie zapraszamy na spotkanie na temat bezpieczeństwa organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie i Dzienny Dom Seniora "Przystań pod Klonami" przy ul. Szkolnej 18, z udziałem Straży Miejskiej,…

Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piasecznie „Przystań pod klonami”, przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie dla mieszkańców Gminy Piaseczno. Spis podmiotów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora…

Konkurs “Cyfrowe Kluby Seniora”

Gmina Piaseczno pozyskała dotację ze środków Ministra Cyfryzacji w ramach konkursu „Cyfrowe Kluby Seniora” na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów, tj. zakup sprzętu komputerowego. Grupę…
,

Kawiarenka Seniora w Przystani Pod Klonami

W każdą środę o godz. 14.00 w Przystani pod Klonami rozpoczyna się Kawiarenka Seniora "Przyjazny Wolontariat"- otwarte dla wszystkich (również niebędących członkami klubów i organizacji pozarządowych) spotkania seniorów. Wiele…

Międzynarodowy Dzień Rodziny – Piknik Rodzinny

Miejska Gra Terenowa i Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny – 14 maja 2023 r. 14 maja 2023 zapraszamy wszystkie dzieci razem z rodzicami lub opiekunami na Miejską Grę Terenową „SuperMoce ma każdy ZWIERZ. Czy Wasza…