Senior w masce

Wraca gimnastyka dla seniorów, Klub Senior +, a od jesieni pozostałe wszystkie kluby seniora oraz grupa brydżowa.

W związku z sytuacją epidemiczną Gmina Piaseczno w dniu 11 marca 2020 r. wydała rekomendacje zawieszenia działalności wszystkich form aktywności skierowanych do seniorów. Pomimo, iż sytuacja epidemiczna w kraju oraz powiecie piaseczyńskim  ulega poprawie to jednak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nadal wskazuje seniorów, jako grupę szczególnie narażoną na zakażenie wirusem COVID-19, co potwierdzają statystyki.

Po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej oraz rekomendacji władz centralnych wznawianie wszystkich form aktywności będzie przebiegać w poszczególnych etapach:

  • Klub Seniora SENIOR+

W placówce wsparcia dziennego Klub Senior+ trwa dostosowywanie pomieszczeń oraz wdrożenie nowych procedur bezpieczeństwa do obowiązującej sytuacji epidemicznej, wytycznych Wojewody Mazowieckiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej a także zakup i wyposażenie w niezbędne środki ochrony osobistej. Planowane wznowienie działalności nastąpi po 1 czerwca, o czym podopieczni zostaną indywidualnie poinformowani.

  • Gimnastyka dla seniorów

Po przeanalizowaniu regulacji dotyczących bezpieczeństwa nie ma możliwości kontynuacji zajęć w dotychczasowej formie. Gimnastyka dla seniorów zostanie przeniesiona z sal gimnastycznych na otwarte przestrzenie: boiska i miejsca przeznczone do aktywności sportowej na świeżym powietrzu, a liczebność grup zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów. Zajęcia będą kontynuowane również w okresie wakacyjnym równolegle do zainteresowania uczestników. Planowane wznowienie zajęć w nowej formule nastąpi po 1 czerwca. Uczestnicy zajęć zostaną indywidualnie zaproszeni na zajęcia w wg nowych zasad.

  •  Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wznowienie działalności Uniwersytet Trzeciego Wieku wznowi planowane jest wraz z nowym rokiem akademickim 2020/2021 w październiku.

  •  Brydż60Plus

Nauka gry w brydża dla początkujących oraz zaawansowanych Brydż60Plus wznowi swoją działalność we wrześniu 2020 r.

  •  Gminne Kluby Seniora

Również na wrzesień planowane jest wznowienie funkcjonowania klubów seniora:  Jastrzębie 55+, Złota Jesień w Zalesiu Górnym, w Złotokłose, w Woli Gołkowskiej, w Józefosławiu, w Żabieńcu oraz w Gołkowie.

 

Od rozwoju sytuacji epidemicznej będą zależą dalsze decyzje dotyczące działalności form aktywności senioralnych, w tym decyzje o zmianie terminów wznowienia oraz ponownego ich zawieszenia.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *