4 marca w UMiG odbyło się spotkanie informacyjne na temat programu pilotażowego teleopieki. Wytypowani seniorzy otrzymają opaski z przyciskiem alarmowym łączącym bezpośrednio z centrum reagowania.

Gmina Piaseczno przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Piaseczno uruchamia pilotażowy program teleopieki dla seniorów. 30 wytypowanych seniorów otrzyma do użytkowania specjalne opaski przypominające zegarki elektroniczne. Urządzenie posiada jeden przycisk alarmowy oraz głośnik z mikrofonem, dzięki czemu w sytuacji zagrożenia można połączyć się z centrum reagowania.

To kolejny zrealizowany postulat Piaseczyńskiej Rady Seniorów z zakresu poprawy bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców. zrealizowany w naszej Gminie – cieszy się Krzysztof Kasprzycki koordynator ds. polityki senioralnej. Działania pro senioralne są możliwe dzięki otwartości władz Gminy na dialog i zrozumienie najstarszej grupy mieszkańców.

Dzięki wyposażeniu urządzenia w kartę SIM możliwa jest również jego lokalizacja w określonych przypadkach, profilaktyczny kontakt ze strony centrum reagowania lub przypomnienie o najważniejszych lekach.

– Trzydzieści opasek to początek – zapowiada zastępca Dyrektora MGOPS w Piasecznie odpowiedzialnego za wdrożenie programu – po analizie funkcjonowania systemu i zapoznaniem się z opiniami uczestników będziemy badać możliwości zdrożenia go na większą skalę w latach następnych.

Centrum reagowania do każdej opaski otrzyma formularz, w którym senior informuje o swoich aktywnościach, przyjmowanych lekach lub przewlekłych chorobach. Po nawiązaniu połączeniu z centrum reagowania dyspozytor podejmie decyzje o dalszych krokach, ponieważ do pomocy przy zatrzaśniętych drzwiach lub utraty orientacji w terenie wystarczy powiadomić najbliższych lub wskazanych przez seniora sąsiadów.

Pilotażowy program teleopieki potrwa do końca 2020 r. Jego całkowity koszt to ponad 27 tys zł, w tym prawie 20 tys to koszt zakupu sprzętu. Dzięki wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego Gmina Piaseczno otrzymała prawie 8,5 tys dotacji.

Nabór ochotników do projektu rozpocznie się od 16 marca. Projekt przeznaczony jest dla seniorów z Gminy Piaseczno prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe. Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć specjalny formularz w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie lub skontaktować się z koordynator projektu Jolanta Kobojek tel. 512 430 791.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *