W sobotę 3 marca w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie odbył się finał podsumowujący akcję „Seniorze, strzeż się”, przeprowadzoną wspólnie przez Gminę Piaseczno i Komendę Powiatową Policji w Piasecznie.

W spotkaniach zorganizowanych w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Seniorze, strzeż się” wzięło udział około 500 seniorów. Jednak szacuje się, że dzięki dodatkowym działaniom akcja dotarła nawet do kilku tysięcy odbiorców.

Fala wyłudzeń pieniędzy metodą „na wnuczka” oraz „na policjanta” stała się bodźcem do wspólnych działań Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Komendy Powiatowej Policji. W ramach trwającej ponad miesiąc akcji, oprócz stacjonarnych spotkań z policją, pracownicy urzędu starali się dotrzeć do seniorów poprzez plakaty informacyjne, ulotki, informacje w prasie i Internecie oraz w mediach społecznościowych. Skorzystano także z przekazu SMS, wykorzystując w tym celu gminny system powiadamiania o zagrożeniach.

W sobotnim finale akcji, zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komendę Powiatową Policji, uczestniczyło ok. 200 osób.

– Bardzo dziękuję Komendantowi Powiatowej Policji w Piasecznie mł. insp. Robertowi Chmielewskiemu za szybką reakcję w obliczu problemu, który pojawił się na naszym terenie oraz za współpracę, która zaowocowała przeprowadzeniem kampanii informacyjnej – powiedziała podczas finału Wiceburmistrz Hanna Kułakowska – Michalak – Dziękuję także kom. Jarosławowi Sawickiemu, oficerowi prasowemu policji, za przeprowadzenie spotkań
z seniorami, które, jak wierzę, przyniosą wymierny efekt edukacyjny – dodała Wiceburmistrz.

Finał akcji „Seniorze, strzeż się” różnił się od poprzednio przeprowadzonych
w ramach kampanii spotkań. Bezpieczeństwo osób starszych potraktowane zostało kompleksowo. Seniorzy mieli okazję poddać się badaniu poziomu cukru, wziąć udział w warsztatach z udzielenia pierwszej pomocy przeprowadzonych przez OSP Jazgarzew. Podczas spotkania odbyła się także prezentacja dotycząca profilaktyki zatrucia czadem i związane z nią spotkanie z kominiarzami, a także zajęcia z samoobrony. Seniorzy mieli również możliwość osobistej rozmowy
z dzielnicowymi.
– Naszym celem było dotarcie do każdego klubu seniora oraz każdej organizacji pozarządowej skupiającej osoby starsze, gdyż bezpieczeństwo tej grupy mieszkańców jest naszym priorytetem – wyjaśnia Wiceburmistrz.

Impreza odbyła się w atmosferze miłego spotkania. Zapewniliśmy naszym seniorom ciepły poczęstunek, a Piaseczyńska Rada Seniorów – patron imprezy – dystrybuowała cieszącą się popularnością Kartę Seniora – dodaje Krzysztof Kasprzycki, opiekun seniorów z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *