Delegacja Piaseczna odbyła wizytę studyjną w domach dziennego pobytu seniorów w Warszawie. To element przygotowań do powstania centrum aktywności seniorów w Piasecznie. Jeszcze w tym roku powstanie jego koncepcja.

19 stycznia delegacja Gminy Piaseczno z udziałem Wiceburmistrz Hanny Kułakowskiej Michalak, Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Magdaleny Woźniak oraz delegata Burmistrza do Piaseczyńskiej Rady Seniorów Krzysztofa Ł. Kasprzyckiego, oraz przedstawiciele Piaseczyńskiej Rady Seniorów odwiedziła dwa domy dziennego pobytu w Warszawie: Praga Południe oraz Ursynowie.

Wizyta miała na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem istniejących placówek, ich potrzebami lokalowymi oraz aspektem finansowania działalności. Domy dziennego pobytu to placówki wsparcia dla seniorów, które w trakcie kilkugodzinnego pobytu oferują zajęcia ruchowe, artystyczne i edukacyjne. Celem tych działań jest przedłużenie samodzielności seniorów w ich dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Gmina Piaseczno planuje wybudowanie obiektu dla placówki wsparcia i aktywności seniorów przy ul. Szkolnej 18. Dziś znajduje się tam przedszkole nr 5 jednak
w przyszłym roku zostanie przeniesione. Obecny budynek przedszkolny nie spełnia oczekiwań rodziców. Nie jest również obiektem, którego ja oczekuję w prawie 100 tysięcznej, podwarszawskiej gminie – mówi Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska- Michalak odpowiedzialna za oświatę i sprawy społeczne. Do zagospodarowania pozostanie działka o powierzchni prawie 6 tys m2, położona w centrum miasta tuż przy Parku Zachodnim, pośród jednego z najstarszych osiedli miasta. W nowej placówce oprócz domu dziennej opieki będzie funkcjonować klub seniora oraz znajdzie się nowa siedziba dla organizacji senioralnych, które obecnie zajmują pomieszczenia w piwnicy przy ul. Szkolnej 6. Na terenie gminy MGOPS prowadzi 7 klubów seniora, jako wyrównanie oferty edukacyjno-kulturalnej w małych miejscowościach. Jednak seniorzy z miasta od dłuższego czasu sygnalizują potrzebę stworzenia nowej formy aktywności miejskiej. Jeszcze w tym roku zostanie przygotowana koncepcja obiektu, na która Rada Miejska już przeznaczyła 100 tys zł. W delegacji Piaseczna do Warszawy udział brała również Dyrektorka Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydział inwestycji UMiG, prezydium Piaseczyńskiej Rady Seniorów oraz organizacji senioralnych (Związku Emerytów, Związku Kombatantów, Stowarzyszenia Przyjaciół Piaseczna, Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej, Klub Seniora w Żabieńcu i Józefosławiu). Na tym etapie przeprowadzimy konsultacje, w trakcie których chcemy poznać oczekiwania i rzeczywiste potrzeby organizacji nie tylko ze Szkolnej 6. W trakcie wizyty staraliśmy się im pokazać sposób działania obiektu, możliwości pracy placówki oraz zapoznać z kosztami funkcjonowania by łatwiej było rozmawiać – dodaje Hanna Kułakowska-Michalak.

Dom wsparcia dla seniorów to miejsce czy centrum aktywności senioralnej, którego od dawna oczekują organizacje senioralne. Piaseczyńska Rada Seniorów w swojej pierwszej uchwale dotyczącej priorytetów wskazała jako najważniejsze w swojej kadencji i całego środowiska senioralnego – mówi opiekun Piaseczyńskiej Rady Seniorów Krzysztof Ł. Kasprzycki – Władze samorządowe usłyszały głos seniorów, czyli gminna rada seniorów spełnia swoją rolę.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *