Spotkanie z dyrektorem ZOZ

Dyrektor „ZOZ” na spotkaniu z PRS

22 listopada 2017 r. w UMiG odbyło się spotkanie zespołu ds. opieki Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dyrektorem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie Martą Dorociak-Burzą, do którego zapisanych jest ponad 10 000 pacjentów w wieku 60+.

Piaseczyński UTW w ogólnopolskiej sieci

30 kwietnia piaseczyński Uniwersytet Trzeciego wieku przystąpił do prestiżowej sieci "Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku". OPUTW jest platformą zrzeszającą uniwersytety trzeciego wieku i działa na rzecz wymiany…