Spotkanie z dyrektorem ZOZ

Dyrektor "ZOZ" na spotkaniu z PRS

22 listopada 2017 r. w UMiG odbyło się spotkanie zespołu ds. opieki Piaseczyńskiej Rady Seniorów z dyrektorem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie Martą Dorociak-Burzą, do którego zapisanych jest ponad 10 000 pacjentów w wieku 60+.
Wybór prezydium Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Dokonano wyboru prezydium Piaseczyńskiej Rady Seniorów

16 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie Piaseczyńskiej Rady Seniorów. W trakcie zebrania członkowie rady dokonali wyboru prezydium (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza).
Uoczystość wręczenia aktów powołania do Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Uroczystość wręczenia aktów powołania do Piaseczyńskiej Rady Seniorów

5 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania do Piaseczyńskiej Rady Seniorów. W wydarzeniu wzięli udział  Burmistrz Zdzisław Lis wraz z zastępcami Danielem Putkiewiczem oraz Hanną Kułakowską – Michalak,  przedstawiciele Rady Miejskiej a także Wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.
Krzysztof Ł. Kasprzycki, Redaktor Naczelny portalu Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Słowem wstępu

Dziś uruchamiamy wyjątkowy portal skierowany do seniorów i ich bliskich. Wyjątkowy, bo tworzony w dużej części przez seniorów, którzy w tym miejscu będą mogli zapraszać na organizowane przez nich wydarzenia, chwalić się swoimi sukcesami i informować o wspólnych akcjach. Senioralne Piaseczno to baza wiedzy o wszystkich organizacjach senioralnych, nie tylko tych prowadzonych przez samorządowe władze gminy Piaseczno.