Wpisy autorstwa Krzysztof Kasprzycki

Peronówka – teatr seniorów

W grudniu ubiegłego roku na spotkaniu przedświątecznym w UMiG Piaseczno (17.12.2018) zadebiutował teatr „Peronówka” sztuką „Dietetyczna wigilia”. Teatr „urodził się” w październiku 2018 r. w Miejskim Klubie Seniora przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie. Sztuka bardzo się podobała i stała się zachętą do tworzenia następnych przedstawień. I tak kolejno powstawały: „Dzień z życia emerytki”, „Wiosna” […]

Spotkanie ws. Strategia Polityki Senioralnej

4 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące opracowywanego dokumentu Strategia Polityki Senioralnej na l. 2020-2025.  Gmina Piaseczno to jedna z niewielu gmin w Polsce, która podjęła starania stworzenia dokumentu, który będzie skupiony wyłącznie na sprawach osób starszych. Dotychczas odbyło się kilka spotkań w rożnych środowiskach poświęconych dokumentowi. Po zaprezentowaniu zostanie on poddany kolejnym konsultacjom społecznym. […]

Dzienny dom pobytu seniora w Piasecznie – podpisanie umowy

27 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  Daniel Putkiewicz podpisał umowę na projektowanie i wybudowanie dziennego domu pobytu seniora w Piasecznie. Wartość kontraktu to prawie 10,5 mln złotych. Centrum Aktywności Seniora będzie placówką wsparcia dziennego zlokalizowaną na działce przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie, gdzie przez wiele lat funkcjonowało Przedszkole Publiczne nr 5 w Piasecznie. […]

Mieszkanie seniora – bezpieczeństwo i wygoda

21 listopada w Miejskim Klubie Seniora (ul. Dworcowa 21, Piaseczno) odbędą się warsztaty poświęcone mieszkaniom seniorów w aspekcie bezpieczeństwa i wygody.  Z upływem lat mamy inne potrzeby i oczekiwania wobec przestrzeni. Ważne by mieszkania były przyjazne dla naszego bezpieczeństwa i odpowiadały naszym potrzebom. Przy niewielkim nakładzie sił i środków możemy je w łatwy sposób przystosować […]

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób 65+

Rozpoczyna się sezon grypowy w wraz z nim ruszają szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. Realizacja szczepień przeciwko grypie dla osób z Gminy Piaseczno dla osób 65+. Do końca roku 2019 roku Gmina Piaseczno zaszczepi 3100 seniorów.  Oferta nieodpłatnych szczepień skierowana jest do osób, które ukończyły 65 rok życia, gdyż profilaktyka przeciwgrypowa w tej grupie osób […]

Piaseczyńscy seniorzy dla WOŚP

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wielokrotnie kwestowała na rzecz seniorów. W tym roku piaseczyński sztab kładzie nacisk na aktywność wolontariatu seniorów. Wielki 28. finał WOŚP odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Na chętnych seniorów uruchomiono specjalny punkt informacyjny znajdujący się w budynku przy Zakątku Kultury (skwer między Urzędem Gminy a Przystankiem Kultura przy ul. Kościuszki […]

Oszuści znów w natarciu – Gmina Piaseczno i Policja ostrzegają

Gmina Piaseczno i Komenda Powiatowa Policji ostrzega: ponowne wzmożenie osób podających się za funkcjonariuszy policji, CBŚ oraz za członków rodzin seniorów. Ich celem jest wyłudzenie pieniędzy od osób starszych. Gmina Piaseczno regularnie współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie regularnie organizując spotkania i szkolenia z mieszkańcami w klubach seniora, organizacjach senioralnych, UTW, w sołectwach. Należy […]

Przemoc wobec seniorów – wykład otwarty UTW

Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury w Piasecznie, zaprasza na  wykład otwarty na temat przemocy wobec osób starszych. Podczas wykładu poruszane będą tematy ageizmu, radzenia sobie z zachowaniami przemocowymi, a także prawne aspekty przemocy. W trakcie wykładu będzie można zadać pytanie do psychologa oraz do prawnika i podyskutować na wybrane tematy w gronie uczestników i wykładowców. […]

Strategia polityki senioralnej – seniorzy maja głos

2 października Gmina Piaseczno podpisała umowę na przygotowanie dokumentu Strategia Polityki Senioralnej na l. 2020-2025. W polityce senioralnej chodzi o to, aby w wielu obszarach wypracować rozwiązania, które trafnie i efektywnie zaspokoją potrzeby osób starszych – mówi Hanna Kułakowska – Michalak Burmistrz Piaseczna – jestem przekonana, że już sama praca nad dokumentem przyniesie konstruktywne wnioski […]

Kultura dojrzała dla mieszkańców

Drodzy mieszkańcy 50, 60, 70 i 80+, Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza Was na zajęcia stałe, które organizowane są w poszczególnych placówkach na terenie gminy Piaseczno. Szczegółowe informacje są na grafice, którą umieszczamy poniżej oraz w pliku PDF, który można sobie pobrać: kultura dojrzała (.pdf). Zachęcamy do zapoznania się z ofertą chórów i zespołów działających przy Centrum […]