Wpisy autorstwa Krzysztof Kasprzycki

Petycja seniorów do NFZ

Piaseczyńska Rada Seniorów  złożyła petycję z podpisami ponad 1400 mieszkańców Gminy Piaseczno o zwiększenie środków na lekarzy specjalistów i tym samym skróceniu kolejek. Pacjenci a zwłaszcza seniorzy uskarżają się na długi czas oczekiwania na konsultację u lekarz specjalistów w lokalnych przychodniach. Piaseczyńska Rada Seniorów – przedstawiciel senioralnego środowiska wobec władz –  spotkała się z dyrekcją […]

Seniorzy z Żabieńca uhonorowali sołtysa

3 marca 2019  na cyklicznym spotkaniu Klubu Seniora w Żabieńcu,  na którym oprócz omawiania naszych klubowych zamierzeń i dotychczasowych dokonań  świętowaliśmy Dzień Sołtysa. Panu  Adamowi Marciniakowi – sołtysowi Żabieńca – seniorzy naszego Klubu w  za wkład i  zaangażowaniu w życie naszej wsi ufundowali ten wspaniały tort. Przedstawicielki świetlicy Żabka poprosiły nasze seniorki we wspólnym przyrządzeniu […]

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA NORDIC WALKING DLA OSÓB 50+

Po przerwie Gmina Piaseczno zaprasza na nieodpłatne zajęcia Nordic Walking. Spotkania prowadzone są przez instruktora z możliwością wypożyczenia kijków i odbywają się w każdą sobotę  godz. 9.00 z pl. Piłsudskiego.  Zajęcia instruktażowi – treningowe z zakresu techniki Nordic Walking prowadzone przez Fundację „Żyj aktywnie po 50-ce” mają za zadanie aktywizację oraz propagowanie ruchu wśród osób 50+ […]

Podsumowanie działań Fundacji Żyj Aktywnie po 50-ce

Początek roku to czas posumowań. W 2018 roku Fundacja Żyj Aktywnie po 50-tce przy wsparciu finansowym Gminy Piaseczno zrealizowała projekt Nordic Walking 50+. Zadanie obejmowało cykl 26 spotkań szkoleniowo-treningowych oraz dwa marsze integracyjne „ Łączymy Pokolenia”, prowadzone przez licencjonowanych i doświadczonych  instruktorów. Zajęcia były dedykowane zarówno osobom początkującym przygodę z tą formą aktywności jak i zaawansowanym […]

Samoobrona z ćwiczeniami – edycja 2019

Gmina Piaseczno we współpracy z UKS Szogun Piaseczno uruchamia zajęcia z samoobrony z elementami gimnastyki dla osób 50+. Od 16 lutego Gmina Piaseczno uruchamia nieodpłatne zacięcia z samoobrony dla osób 50+ z elementami gimnastyki prozdrowotnej prowadzone przez UKS Szogun Piaseczno. Zajęcia będą odbywać się w każdą sobotę o godz. 10.00 w hali sportowej SP nr […]

Gimnastyka dla seniorów 2019 – pięć grup, nowe lokalizacje

Od 12 lutego, ruszają nieodpłatne ćwiczenia gimnastyczne wybrane przez mieszkańców w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim w Piasecznie. Gimnastyka dla seniorów to rozszerzony projekt zainicjowany w zeszłym roku przez Gminę Piaseczno przy współpracy z Piaseczyńska Radą Seniorów. – Naszym celem jest zaoferowanie zorganizowanej aktywności fizycznej jak największej grupie naszych piaseczyńskich seniorów – mówi Hanna Kułakowska-Michalak I […]

Kurs komputerowy – ostatnie miejsca

Szkolenia komputerowe dla mieszkańców z dofinansowaniem – przedłużamy rekrutację do 12 stycznia!  WOLNE MIEJSCA w Bibliotece Głównej w Piasecznie oraz Głoskowie!  Gmina Piaseczno otrzymała grant na projekt pn.  „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy […]

Aktualności Miejskiego Klubu Seniora

Aktualne wydarzenia w Miejskim Klubie Seniora oraz ogłoszenia umieszczane są w zakładce „Miejski Klub Seniora” Miejski Klub Seniora – podobnie jak inne organizacje senioralne – prowadzi swoją zakładkę na portalu www.senioralne.piaseczno.eu. Ścieżka wejścia – należy kliknąć w zakładkę u góry strony „Organizacje” a następnie kliknąć w „Miejski Klub Seniora”.

Obsługa tabletu – spotkania dla seniorów

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno oprócz zajęć komputerowych od listopada zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania „Podstawy obsługi tabletu dla seniorów”. Zapisy: – osobiście w Bibliotece Głównej w Oddziale dla dorosłych – telefonicznie pod numerem 22 756 73 58 – e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl

Miejski Klub Seniora otwarty!

Na mapie Piaseczna pojawiło się kolejne, bardzo ważne miejsce.  8 października odbyło się bowiem oficjalne otwarcie Miejskiego Klubu Seniora, czyli miejsca integracji osób starszych. To pierwszy, ale nie ostatni klub seniora w mieście – mówił inicjator i lider projektu powstania klubu seniora Krzysztof Kasprzycki Do tej pory 8 klubów seniora funkcjonowało w miejscowościach gminy, ale […]